© Nasir Ghafoor/MSF
Hoitaja tutkii lasta hallinnoimassamme Nilefa Kiji –sairaalassa Maidugurissa, Bornon osavaltiossa, Nigeriassa. Kaikkien lasten tila luokitellaan ennen kuin heidät siirretään hoitoon päivystykseen tai ruokintakeskukseen sen mukaan, millaista hoitoa he tarvitsevat.

Ravitsemuskriisi uhkaa lasten henkeä Nigeriassa

Maidugurissa, Nigeriassa, sijaitsevaan ravitsemuskeskukseemme on toukokuusta 2022 lähtien saapunut ennennäkemätön määrä aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia. Tämä viittaa hälyttävään ravitsemuskriisiin Bornon osavaltiossa. Samaan aikaan luoteisessa Nigeriassa kehittyy kasvava, mutta laiminlyöty, ravitsemuskriisi, joka uhkaa kymmeniä tuhansia lapsia. 

Lisää humanitaarista apua tarvitaan kiireellisesti Bornossa

Aliravitsemus on alueella tyypillisesti akuuteinta joka vuosi sadon istutuksen ja sadonkorjuun välisenä aikana, yleensä kesäkuun lopusta syyskuuhun. Tänä vuonna jakso voi olla paljon viime vuosia ankarampi, jos suunta jatkuu nykyisenlaisena. Siksi humanitaarisen avun määrää tulee lisätä kiireellisesti ennen kauden huippujaksoa.

Tänä vuonna potilaita on ollut poikkeuksellisen paljon. Olemme jo laajentaneet ruokintakeskuksen vuodeosaston kapasiteettia vastataksemme kasvavaan tarpeeseen. Tästä huolimatta kesäkuussa kaikille aliravitsemuksen vuoksi hoitoon tuoduille lapsille ei riittänyt vuodepaikkaa.

Myös muut humanitaariset organisaatiot ovat työskennelleet täydellä kapasiteetilla tai sen yli. Joissakin tapauksissa palveluita on jouduttu vähentämään rahoituksen puutteen vuoksi. Sen seurauksena, ja mikäli tilanne jatkuu, palvelut ylikuormittuvat ja moni aliravitsemuksesta kärsivä lapsi on vaarassa kuolla.

Aliravitsemus on Bornon osavaltiossa krooninen ja monisyinen ongelma, johon vaikuttavat muun muassa siirtolaisuus, epävarmuus ja köyhyys. Myös alhainen vastustuskyky sekä puhtaan veden, hygienian ja terveydenhuollon puutteet liittyvät usein krooniseen ruokaturvattomuuteen. Säännöllisesti esiintyvien sairauksien, erityisesti tuhkarokon ja koleran, puhkeaminen sekä malarian kausittaiset huiput voivat pahentaa tilannetta entisestään.

Vuosia kestäneiden konfliktien ja turvattomuuden kasaantuvat vaikutukset saavat aikaan pitkäaikaista siirtolaisuutta, mikä heikentää ihmisten mahdollisuuksia viljellä ruokaa ja saada terveydenhuoltoa. Nousevat elintarvikkeiden kustannukset rasittavat erityisen paljon kotinsa jättämään joutuneita ihmisiä. Ruokintakeskuksemme vuodeosastolla olevista aliravitsemuksesta kärsivistä lapsista 32 prosenttia on maan sisäisiä siirtolaisia, joiden perheet ovat erityisen riippuvaisia humanitaarisesta avusta.

Työmme Bornon osavaltiossa 

  • Olemme vuoden alusta ottaneet sairaalaamme terapeuttisen ruokintakeskuksen vuodeosastolle yli 2100 aliravitsemuksesta kärsivää lasta – noin 50 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. 
  • Kuuden viikon aikana touko-kesäkuussa aliravitsemuksesta kärsiviä potilaita oli enemmän kuin koskaan projektin käynnistymisen jälkeen vuonna 2017, mukaan lukien aiempien vuosien huippukaudet.  
  • Myös poliklinisen ruokintaohjelman potilasmäärät kasvoivat 25 % viime vuoteen verrattuna toukokuuhun mennessä. 

Kymmeniä tuhansia lapsia vaarassa luoteisessa Nigeriassa

Olemme työskennelleet tammikuusta lähtien Nigerian terveysviranomaisten kanssa viidessä luoteisessa osavaltiossa ja hoitaneet yli 50 000 lasta. Nämä lapset kärsivät akuutista aliravitsemustilasta ja 7000 heistä tarvitsi sairaalahoitoa. Pelkonamme on, että ilman elintärkeän humanitaarisen avun lisäämistä tilanne muuttuu kestämättömäksi.

“Vaikka olemme viime kuukausina kehottaneet sekä viranomaisia että humanitaarisia järjestöjä laajentamaan lääketieteellistä toimintaansa, emme ole nähneet tarpeellisia toimia ravitsemuskriisin estämiseksi”, hätäoperaatioiden johtaja Michael-Oliver Lachrite painottaa. “Nämä akuutit tarpeet olisi pitänyt tunnustaa jo paljon aiemmin, ja kehotammekin vahvasti asettamaan elämää pelastavan tuen nyt etusijalle.”

Tällä kroonisesta ruokaturvattomuudesta kärsivällä alueella väkivallan lisääntyminen on ajanut monet yhteisöt äärirajoilleen, mukaan lukien puoli miljoonaa kotinsa jättämään joutunutta ihmistä. Viime vuosina paikallisesti ‘rosvoiksi’ kutsutut aseelliset ryhmät ovat tehostaneet hyökkäyksiä, tappoja, kidnappauksia, ryöstelyä ja seksuaalista väkivaltaa. Monet ihmiset eivät pysty viljelemään maataan ja karja varastetaan. Kaupankäynti ja markkinat ovat häiriintyneet peruselintarvikkeiden jyrkästi nousevien hintojen vuoksi. Peruselintarvikkeiden hinta pysyy viiden vuoden keskiarvon yläpuolella useimmilla Nigerian markkinoilla jo ennestään hauraassa terveystilanteessa.

Mikäli nykyinen humanitaarinen apu jää jälkeen luoteisessa Nigeriassa, se johtuu osittain siitä, että YK ei ole onnistunut sisällyttämään aluetta tämän vuoden humanitaarisen avun suunnitelmaansa. YK:n tämän vuotinen suunnitelma keskittyy pääasiassa koillisen Nigerian kriittiseen tilanteeseen. Tämän vuoksi monilla organisaatioilla on vaikeuksia seurata arvioita ja saada rahoitusta elintärkeän humanitaarisen toiminnan ylläpitämiseksi luoteisessa Nigeriassa, huolimatta siitä, että luoteisen Nigerian akuutti tilanne on tiedossa.

Vaikka olemme hoitaneet aliravitsemusta Zamfarassa vuodesta 2015 asti, olemme tarjonneet lisäkapasiteettia Katsinan, Kebbin, Sokoton, Zamfaran ja Kanon osavaltioille vuosina 2021 ja 2022. Tällä hetkellä meillä on 25 avohoidollista ja 8 vuodeosastollista ravitsemuskeskusta näiden viiden osavaltion alueella, ja vuonna 2021 hoidimme lähes 31 000 akuutista aliravitsemuksesta kärsivää lasta.

Työmme Luoteisessa Nigeriassa

  • Seuloimme yli 36 000 alle 5-vuotiasta lasta ravitsemushälytyksen jälkeen Gummin alueella, Zamfaran osavaltiossa. Tulokset olivat hälyttäviä: yli puolet lapsista kärsi aliravitsemuksesta. Seulotuista lapsista joka neljäs kärsi vakavasta aliravitsemuksesta ja oli kiireellisen lääketieteellisen hoidon tarpeessa.  
  • Aloitamme välittömästi hätätoimet alueella yhteistyössä viranomaisten kanssa. Katsinassa vuodepaikkoja oli 100, mutta määrää kasvatettiin 280:een viimeisten viikkojen aikana. 
  • Aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on niin suuri, että joissain hoitokeskuksissa on jouduttu ottamaan käyttöön rajoitetut vastaanottokriteerit.  
  • Maaliskuun jälkeen olemme hoitaneet 1500 aliravitsemuksesta kärsivää lasta Kebbissä, jossa meillä on sairaala ja kaksi avohoitolaitosta. 
  • Vaikka olemme hoitaneet aliravitsemusta Zamfarassa vuodesta 2015 asti, olemme tarjonneet lisäkapasiteettia Katsinan, Kebbin, Sokoton, Zamfaran ja Kanon osavaltioille vuosina 2021 ja 2022.
  • Tällä hetkellä meillä on 25 avohoidollista ja 8 vuodeosastollista ravitsemuskeskusta näiden viiden osavaltion alueella, ja vuonna 2021 hoidimme lähes 31 000 akuutista aliravitsemuksesta kärsivää lasta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaista

Ukraina

Myönteisiä tarinoita sodan keskeltä?

Lue lisää

Haluan uskoa, että suomalaiset ovat valmiita auttamaan ihmisiä riippumatta siitä, missä tai keitä he ovat

Lue lisää
Sudan

Sudanin konflikti

Lue lisää
Sudan

Kirje työntekijältämme: “Tilanne on katastrofaalinen”

Lue lisää
Sudan

Lääkärit ja potilaat eivät pääse Sudanissa sairaaloihin väkivaltaisuuksien takia, lääkkeet ja veri loppumassa

Lue lisää
Palestiina

Israelin pakkotoimet heikentävät ihmisten terveyttä Masafer Yattassa

Lue lisää
Ukraina

Lääkärit Ilman Rajoja todistanut miinoja Ukrainassa sairaaloiden sisällä

Lue lisää
Kongon demokraattinen tasavalta

Tuhkarokko Kongon demokraattisessa tasavallassa: loputon taistelu yhtä maailman helpoimmin tarttuvaa tautia vastaan?

Lue lisää

Naisten hyvää seksuaaliterveyttä edistetään tabuja voittamalla

Lue lisää
Bangladesh

Bangladesh: Cox’s Bazarin pakolaisleirillä hälyttävä tilanne jo ennen tulipaloa – leirillä asuvien pakolaisten ruoka-annoksia vähennetty

Lue lisää
Haiti

Toimintamme Haitissa on uhattuna Port-au-Princen turvallisuusongelmien vuoksi

Lue lisää

Lääkärit Ilman Rajoja tukee Crotonen haaksirikosta selviytyneitä Italiassa

Lue lisää
Kirurgit leikkaavat potilasta.
Syyria

Maanjäristyksen seurannaisvaikutukset Syyriassa vakavia, alueelle tarvitaan rajanylityspaikkoja ja lisää humanitaarista apua

Lue lisää
Syyria

Syyria: Sairaalat täynnä loukkaantuneita ja ruumiita

Lue lisää

Maanjäristys Turkissa ja Syyriassa

Lue lisää
Syyria

Maanjäristys synnytti heti valtavan humanitaarisen tarpeen: Lääkärit Ilman Rajoja paikan päällä luoteisessa Syyriassa

Lue lisää

Aliravitsemus

Aliravitsemuksesta kärsivä henkilö ei saa tarpeeksi proteiineja, energiaa ja hivenaineita ruuasta. Aliravitsemustila heikentää vastustuskykyä, mikä altistaa sairauksille. Sairastelu puolestaan johtaa aliravitsemuksen pahenemiseen, mikä luo helposti noidankehän aliravitsemuksen ja sairastelun välille. Aliravitsemus uhkaa erityisesti pieniä lapsia sekä imettäviä ja raskaana olevia naisia.  Aliravitsemus vaikeuttaa infektioita, hidastaa niistä toipumista ja lisää merkittävästi etenkin lasten kuolleisuutta yleisiin tartuntatauteihin.…
© Oriane Zerah
Cookie Settings