Aliravitsemus

© Oriane Zerah
Kahden kuukauden ikäinen Aisha kärsii aliravitsemuksesta, minkä vuoksi hänen äitinsä toi hänet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tukemaan sairaalan terapeuttiseen ruokintakeskukseen Laškargahissa, Afganistanissa.

Aliravitsemuksesta kärsivä henkilö ei saa tarpeeksi proteiineja, energiaa ja hivenaineita ruuasta. Aliravitsemustila heikentää vastustuskykyä, mikä altistaa sairauksille. Sairastelu puolestaan johtaa aliravitsemuksen pahenemiseen, mikä luo helposti noidankehän aliravitsemuksen ja sairastelun välille. Aliravitsemus uhkaa erityisesti pieniä lapsia sekä imettäviä ja raskaana olevia naisia. 

Aliravitsemus vaikeuttaa infektioita, hidastaa niistä toipumista ja lisää merkittävästi etenkin lasten kuolleisuutta yleisiin tartuntatauteihin. Aliravitsemustilassa elimistö syö lihas- ja rasvakudosta ja pyrkii säästämään energiaa kaikin tavoin. Aliravitsemus aiheuttaa henkeä uhkaavia muutoksia sydän- ja verenkiertoelimistössä, neste- ja suolatasapainossa sekä verensokerissa. 

Lasten aliravitsemus

Aliravitsemus on erityisen vaarallista lapsille. Maailman terveysjärjestön mukaan yli 200 miljoonaa lasta näkee nälkää. Suurin osa heistä elää Afrikassa ja Aasiassa. Alle viisivuotiaiden lasten kuolemista lähes puolissa aliravitsemus on taustalla oleva tekijä. Aliravitsemus näkyy lasten kehityksessä muun muassa pituuskasvussa ja alipainona. Aliravitsemus tappaa enemmän lapsia kuin malaria, tuberkuloosi ja hiv/aids yhteensä. Vuosittain noin kolme miljoonaa lasta kuolee nälkään.  

Aliravitsemuksen diagnosoimiseen tarkoitettu MUAC-mittanauha lapsen käsivarren ympärillä. Mittanauha osoittaa punaista väriä.
Aliravitsemus voidaan diagnosoida helposti ja nopeasti lapsen yläolkavarren ympäri kierrettävän MUAC-mittanauhan avulla. Kuvan lapsi kärsii akuutista aliravitsemuksesta, sillä mittanauha on punaisella.

Jo muutaman kuukauden aliravitsemus hidastaa lapsen älyllistä, henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä. Elintoimintojen hidastuminen tapahtuu huomattavasti nopeammin lapsilla kuin aikuisilla. Lapsuuden aliravitsemustila vaikuttaa koko elämän ajan ja lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin aikuisena.  

Lasten vakava aliravitsemus määritellään alipainoisuutena (wasting) tai kitukasvuisuutena (stunting), jossa pituuteen suhteutettu paino tai ikään suhteutettu pituus ovat alhaisempia verrattuna terveisiin ikätovereihin. Alipainoisuus on yleensä seurausta ripulitaudin tai ruuanpuutteen aiheuttamasta akuutista painonpudotuksesta. Kitukasvuisuus taas aiheutuu pitkään jatkuneesta aliravitsemustilasta, joka usein liittyy perheen taloudelliseen asemaan, äidin heikkoon terveydentilaan, riittämättömään ravintoon tai sairasteluun. Usein lapset kärsivät molemmista aliravitsemuksen muodoista olemalla liian laihoja ja lyhyitä samanaikaisesti. 

Lapsi syö Plumpynut-tahnaa
Aliravitsemuksesta kärsivä lapsi syö Plumpynut-tahnaa, eli Käyttövalmiista kliinistä RUTF-ravintovalmistetta. Nämä tahna- tai keksimuodossa olevat valmisteet sisältävät runsaasti energiaa ja suojaravintoaineita ja säilyvät pitkään huoneenlämmössä.

Mikä aiheuttaa aliravitsemusta?

Maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa kaikille. Nälkä on silti globaali ongelma, jonka juurisyitä ovat köyhyys, ilmastokriisi, konfliktit, talouden laskusuhdanne, väestönkasvu ja kulkutaudit. Perheen asuinsijainti ja taloudellinen tila, lapsen ikä ja sukupuoli sekä vanhempien – etenkin äidin – koulutus vaikuttavat aliravitsemuksen syntyyn. Aliravitsemus on huomattavasti yleisempää köyhemmissä kotitalouksissa, maaseutualueilla ja vähemmän koulutettujen äitien lapsilla.  

Riittämätön huolenpito, huono hygienia, infektiot, ruuan puute ja lyhyt imetys altistavat lapsen aliravitsemukselle. Myös äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella ja terveydentilalla on merkittävä vaikutus lapsen terveyteen. Aliravitsemusta sairastavat äidit saavat alipainoisia lapsia, eikä heidän rintamaitonsa sisällä tarpeeksi vauvan tarvitsemia ravinto- ja suoja-aineita. Riittävän monipuolinen ravitsemus varhaislapsuudessa (1000 päivää hedelmöittymisestä lapsen toiseen syntymäpäivään) varmistaa parhaan mahdollisen alun elämälle ja suojaa sairastumiselta pitkälle aikuisuuteen. 

Vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan

Aliravitsemus estää lasta selviytymästä ja saavuttamasta täyttä fyysistä ja kognitiivista potentiaaliaan sekä edesauttaa sukupolvien välisen köyhyyden kierteen jatkumista. Aliravitsemusta sairastava lapsi kasvaa ja kehittyy hitaasti, eikä jaksa leikkiä, oppia koulussa tai osallistua yhteiskuntaan. Aliravitsemus heikentää maiden hyvinvointia ja kehitystä lisäämällä terveydenhuollon kustannuksia, alentamalla tuottavuutta ja hidastamalla talouskasvua. 

Näin hoidamme aliravitsemusta

Lääkärit Ilman Rajoja on jakanut lapsille aliravitsemuksen hoitoon käytettäviä kliinisiä ravintovalmisteita laajassa mittakaavassa jo vuodesta 2005. Monipuolisen ja riittävän ravinnon saanti on kuitenkin edelleen yksi suurimmista haasteista lapsikuolleisuuden vähentämisessä, erityisesti konflikteista kärsivissä maissa, joissa lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  

  • Aliravitsemusriskin seulonta: Teemme ravitsemustilan arviointeja yhteisöissä ja lähes kaikkien potilaskonsultaatioiden yhteydessä poliklinikoilla ja sairaaloissa, vaikka potilaan käynti ei liittyisi ravitsemukseen. Arvioimme lasten ravitsemustilaa vertaamalla lapsen kasvua ja kehitystä mittaavaa kasvukäyrää Maailman terveysjärjestön monikansallisiin kasvukäyriin sekä mittaamalla lapsen käsivarren keskiosan ympärysmitan värikoodatulla MUAC-mittanauhalla (mid-upper-arm circumference, MUAC). MUAC-mittaus on riittävän yksinkertaista toteutettavaksi paikallisten terveydenhoitajien toimesta vaativammissakin olosuhteissa.  
  • Vallankumouksellinen hoitomuoto: Käyttövalmiit kliiniset RUTF-ravintovalmisteet (Ready-to-Use-Therapeutic-Food, RUTF) sisältävät runsaasti energiaa ja suojaravintoaineita ja säilyvät pitkään huoneenlämmössä, joka mahdollistaa tehokkaamman taistelun aliravitsemusta vastaan. RUTF-ravintovalmiste voi olla joko tahna- tai keksimuodossa. Suurin osa lapsista voidaan hoitaa ravintovalmisteilla kotona oman perheen toimesta ja polikliinisilla seurantakäynneillä. Ravintovalmisteita käyttämällä voidaan päästä yli 90 prosentin paranemisasteeseen ja vähentää merkittävästä sairaalahoidon määrää.  
  • Aliravitsemuksen ennaltaehkäisy: Vähentääksemme lasten sairastumista, toteutamme aliravitsemuksen ennaltaehkäisyprojekteja erityisesti huonon satokauden aikana, jolloin ravintoa ei ole tarpeeksi saatavilla kaikille. Perustamme poliklinikoita sadekauden aikana jo kuukausia ennen aliravitsemustapausten huippua. Tiimimme jakaa ravintolisää kaikille lapsille ennaltaehkäisevästi Afrikan ja Aasian riskialueilla ja varmistaa, että malariaa ja muita tartuntatauteja ehkäistään rokotuksilla ja estolääkkeillä.  

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sairaanhoito

Kulttuuritulkki Dooa Jabari näyttää käsillään sydämen merkkiä lapselle.

Mielenterveys

Lue lisää

Vesi ja sanitaatio

Lue lisää

Äiti- ja lapsiterveys

Lue lisää
Lapsi ja teini seisovat osaston ovilla. Kummallakin on kasvoissa epämuodostumia ja haavasiteitä.

Laiminlyödyt trooppiset sairaudet

Lue lisää
Lapsi makaa paareilla.

Kolera

Lue lisää
Sairaalasängyssä makaava lapsi pitää hoitajan kädestä kiinni

Malaria

Lue lisää

Tuhkarokko

Lue lisää

Tuberkuloosi

Lue lisää

Antibioottiresistenssi

Lue lisää
Työntekijä kantaa suojapuvussa ebolanhoitokeskuksessa lasta, jolla epäillään olevan ebola.

Ebola

Lue lisää
Cookie Settings