Tietosuojaseloste

Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön tietosuojakäytäntö

1. Johdanto

Yksityisyytesi on tärkeä Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestölle, joka on Médecins Sans Frontières (MSF) ‑järjestön Suomen osasto. Suhtaudumme henkilötietojesi käsittelyyn erittäin vakavasti ja haluamme, että sinun on helppo ymmärtää, miten käsittelemme tietojasi. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, millaisia tietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Lisäksi siinä kerrotaan, miten voit osallistua yksityisyytesi turvaamiseksi toteutettaviin teknisiin ja organisatorisiin toimiin ja hallita omia henkilötietojasi.

Tavoitteenamme on varmistaa, että yksityisyyttäsi kunnioitetaan ja että Lääkärit Ilman Rajoja käsittelee henkilötietojasi oikein. Kannamme vastuun tavastamme käsitellä henkilötietoja ja varmistamme, että niitä käsitellään ainoastaan alkuperäiseen tarkoitukseen (joka liittyy rooliisi esimerkiksi lahjoittajana, työnhakijana, riippumattomana konsulttina tai jäsenenä) ja että niitä suojataan luvattomalta pääsyltä. Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön, etenkin Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (GDPR), mukaisesti.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

2. Tietosuojakäytännön laajuus

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joiden henkilötietoja Suomen Lääkärit Ilman Rajoja kerää ja käsittelee. Näin käy esimerkiksi silloin, kun

 • vierailet Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön suomalaisilla verkkosivustoilla tai käytät digitaalisia kanaviamme (kuten sosiaalisen median palvelujamme tai lahjoittajapalvelujamme)
 • teet lahjoituksen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestölle
 • haet työpaikkaa Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön Suomen toimistosta
 • vierailet Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön Suomen toimistossa tai osallistut tapahtumiimme
 • otat yhteyttä Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestöön postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla
 • muut soveltuvat olosuhteet toteutuvat.

Otathan huomioon, että sinuun sovelletaan Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön tietosuojakäytäntöä, jos olet

 • Suomessa asuva avustustyöntekijä, joka hakee Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön palvelukseen tai on jo sen palveluksessa
 • Suomessa asuva Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön jäsen.

Käytännöt ovat hyvin samankaltaisia ja perustuvat samoihin periaatteisiin, mutta prosesseissa saattaa olla eroja. Lue lisää Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön tietosuojakäytännöstä.

3. Tapamme käsitellä henkilötietoja

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä (josta käytetään myös nimitystä ”rekisteröity”). Tunnistettavissa oleva henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa – joko suoraan tiedoista tai yhdistämällä tiedot muihin tietoihin, joita rekisterinpitäjä (tässä tapauksessa Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön Suomen osasto) pitää tai tulee todennäköisesti pitämään hallussaan. Käytännössä tämä tarkoittaa monentyyppisiä tietoja, esimerkiksi rekisteröidyn nimeä ja yhteystietoja, IP-osoitetta tai biometrisiä tietoja (henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa).

Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön toteuttama henkilötietojen käsittely saattaa sisältää varainhankintaa, rekisteröimistä, organisointia, jäsentelyä, tallentamista, käsittelyä tai muuttamista, keräämistä, lukemista, käyttämistä, jakamista, levittämistä, korjaamista tai rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisteröimme ja käsittelemme henkilötietojasi muun muassa silloin, kun

 • vierailet Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön suomalaisilla verkkosivustoilla tai käytät digitaalisia kanaviamme (kuten sovelluksiamme, sosiaalisen median palvelujamme tai lahjoittajapalvelujamme)
 • teet kertalahjoituksen tai liityt Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön kuukausilahjoittajaksi
 • tilaat esimerkiksi uutiskirjeen
 • haet Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön jäseneksi ja hyväksyt jäsenyyden
 • haet Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön hallituksen jäseneksi ja tulet valituksi
 • haet työpaikkaa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimistolta
 • tarjoat palveluksiasi riippumattomana alihankkijana tai konsulttina
 • otat yhteyttä lahjoittajapalveluihimme postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme tai sosiaalisen median palvelujemme välityksellä
 • otat meihin yhteyttä muiden asioiden vuoksi postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme tai sosiaalisen median palvelujemme välityksellä
 • vierailet verkkosivustoillamme tai sosiaalisen median palveluissamme (eli kolmansien osapuolten palveluissa, joita ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube)
 • solmit ammatillisen suhteen meihin (esimerkiksi palveluntarjoajan edustajana, journalistina, poliitikkona tai muunlaisena sidosryhmän jäsenenä)
 • osallistut johonkin tapahtumaamme (esimerkiksi konferenssiin, seminaariin, koulutukseen tai tiedotus- tai keskusteluiltaan)
 • vierailet toimistollamme
 • muut soveltuvat olosuhteet toteutuvat.

Rekisteröimme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme työmme hoitamisessa ja joiden käyttämiseen meillä on selkeä syy. Emme koskaan säilytä henkilötietoja kauemmin kuin on tarpeen niitä nimenomaisia tarkoituksia varten, joiden vuoksi tiedot kerättiin.

3.1 OLEN LAHJOITTAJA

Jos teet kertalahjoituksen Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle, voimme kerätä henkilötietojasi rekisteröidäksemme sinut lahjoittajajärjestelmäämme ja säilyttää niitä niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin korkeintaan seitsemän vuoden ajan viimeisimmästä lahjoituksestasi tai ostoksestasi. Jos olet Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kuukausilahjoittaja, voimme kerätä tietosi ja säilyttää niitä niin kauan kuin toimit aktiivisena lahjoittajana.

3.1.1 Millaisia henkilötietoja keräämme lahjoittajista?

Saatamme kerätä, käsitellä ja säilyttää seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika) sekä pankkitilin numero. Pidämme kirjaa tapahtumahistoriasta, kuten lahjoituksen tyypistä, ajankohdasta, summasta ja menetelmästä. Saatamme myös kirjata tietoja toiveistasi ja mielenkiinnon kohteistasi sekä lahjoituksen tyypistä. Lahjoituksia luokitellaan muun muassa seuraavin perustein: suurlahjoittajat, suurlahjoitukset, yrityslahjoitukset, säätiölahjoitukset, merkkipäivälahjoitukset, testamenttilahjoitukset ja yksityiset varainhankintakampanjat Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hyväksi.

3.1.2 Miten käytämme henkilötietoja

Keräämme henkilötietoja seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • antaa sinulle tietoa työstämme ja organisaatiostamme
 • täyttää lahjoituksesi, määräyksesi tai pyyntösi
 • käsitellä maksujasi ja käsitellä tai etsiä mahdollisia petoksia
 • kiittää sinua lahjoituksestasi ja kertoa sinulle, miten lahjoitustasi käytetään
 • tarjota hyviä lahjoittajapalveluja hallinnoimalla lahjoittajaprofiiliasi, käsittelemällä pyyntöjäsi, oikaisemalla tietoja tai lähettämällä pyynnöstäsi tietoja, jotka koskevat esimerkiksi testamenttilahjoituksia tai merkkipäivälahjoituksiin liittyviä lahjoitustodistuksia
 • viestiä kanssasi postitse tai digitaalisten kanaviemme kautta (sähköpostitse tai teksti- tai kuvaviestein)
 • analysoida, ryhmitellä ja kerätä tilastotietoa lahjoittajistamme valintojen, prioriteettien ja mieltymysten perusteella (niin kutsuttu profilointi) voidaksemme mukauttaa tietoja, mainoksia ja tarjouksia
 • analysoida lahjoittajien toimintaa virheiden etsimiseksi, lahjoittajapalvelujemme ja/tai niiden pohjana olevien teknisten alustojen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi, testaamiseksi ja parantamiseksi sekä viestinnän ja käyttökokemuksen parantamiseksi
 • hallinnoida lahjoittajarekisteriä (järjestelmän hallinta) hyvin toimivan lahjoittajatietokannan ylläpitämiseksi
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.1.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn kanssa solmimamme sopimuksen täyttäminen
 • lahjoittajien tunnistaminen, täysi-ikäisyyden varmistaminen ja tilastointi
 • lakisääteinen velvoitteemme
 • rekisteröidyn suostumus
 • oikeutettu etumme.

3.1.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö saattaa käyttää ulkoisten datapalveluntarjoajien, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n, palveluja suoramarkkinoinnissa mahdollisille tuleville lahjoittajille. Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestö säilyttää kuitenkin henkilötietoja ainoastaan silloin, kun rekisteröity tekee sille lahjoituksen.

Ajantasaisten yhteystietojen varmistamiseksi Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö päivittää lahjoittajarekisteriä säännöllisesti kolmansien osapuolten rekistereistä.

3.2 OLEN TYÖNHAKIJA

Jos haet työtä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä Suomessa tai tarjoat palveluksiasi riippumattomana alihankkijana, vapaaehtoistyöntekijänä tai konsulttina, voimme kerätä henkilötietojasi rekisteröidäksemme sinut rekrytointijärjestelmäämme korkeintaan 24 kuukauden ajaksi rekrytointiprosessin päättymisestä, ellet sitä ennen peruuta suostumustasi, jonka olet antanut meille henkilötietojesi käsittelyyn.

3.2.1 Millaisia henkilötietoja keräämme työnhakijoista?

Saatamme kerätä, käsitellä ja säilyttää seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), ansioluettelo koulutus- ja työkokemustietoineen, henkilökohtainen kirje, valokuva, arvosanat ja todistukset, tulokset arvioinneista, testeistä tai tehtävistä sekä suosittelijoiden antamat tiedot (esimerkiksi työsuorituksistasi).

Jos haet työtä Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä taloushallinnosta, varainhankinnasta tai johtotehtävistä tai jos sinut valitaan hallituksen jäseneksi, saatamme tarkistaa luottotietosi rekrytointiprosessin loppuvaiheessa. Koska luottotietoraporttisi tarkastelu saattaa paljastaa sinusta arkaluonteisia tietoja, sinulta pyydetään suostumus ennen luottotietojen tarkistusta. Sinulta saatetaan myös pyytää suostumus esimerkiksi ennen arviointien ja/tai testien suorittamista.

3.2.2 Miten käytämme henkilötietoja

Kirjaamiamme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • käsitellä hakemustasi ja valita ehdokkaita rekrytointiprosessissa
 • viestiä kanssasi rekrytointijärjestelmän kautta ja mahdollisesti myös muiden digitaalisten kanavien kautta (esim. sähköpostitse tai teksti- tai kuvaviestein)
 • kerätä tilastotietoja hakemuksista voidaksemme analysoida käyttäytymistä ja toimintamalleja oman kapasiteettimme mukauttamiseksi (tilastotiedot esitetään yleisellä tasolla eikä yksittäisiä hakijoita koskevia tietoja paljasteta)
 • analysoida ja ryhmitellä hakemuksia valintojen, prioriteettien ja mieltymysten perusteella (niin kutsuttu profilointi) voidaksemme mukauttaa tietoja, mainoksia ja tarjouksia hakijoillemme tulevaisuutta varten
 • analysoida hakijoiden toimintaa virheiden etsimiseksi, hakijapalvelujemme ja niiden pohjana olevien teknisten alustojen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi, testaamiseksi ja parantamiseksi sekä viestinnän ja käyttökokemuksen parantamiseksi
 • teettää luottotarkistuksia (varainhankintaan, taloushallintoon ja johtotehtäviin pyrkiville hakijoille)
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.2.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn suostumus
 • oikeutettu etumme.

3.2.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta.

3.3. OLEN HAKEMASSA AVUSTUSTYÖHÖN

Jos asut Suomessa ja haet avustustyöhön Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä, asiaasi hoitaa Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ja sinuun sovelletaan ruotsalaista tietosuojakäytäntöä, johon voi tutustua täällä.  Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö saattaa jakaa Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle tietoja Suomessa asuvista kenttätyöntekijöistä hallinnoidakseen näiden hakemus- ja rekrytointiprosessia (esimerkiksi viisumiasioita). Saatamme säilyttää henkilötietojasi rekrytointijärjestelmässämme korkeintaan 24 kuukauden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä.

3.3.1 Millaisia henkilötietoja keräämme avustustyöhön hakevista?

Saatamme kerätä, käsitellä ja säilyttää seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), ansioluettelo koulutus- ja työkokemustietoineen, henkilökohtainen kirje, valokuva, arvosanat ja todistukset, tulokset arvioinneista, testeistä tai tehtävistä sekä suosittelijoiden antamat tiedot (esimerkiksi työsuorituksistasi).

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai kätilö ja haet avustustyöntekijäksi, saatamme säilyttää myös toimilupasi ja varmistaa sen voimassaolon Valviralta.

3.3.2 Miten käytämme henkilötietoja

Kirjaamiamme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • käsitellä hakemustasi ja valita ehdokkaita rekrytointiprosessissa
 • viestiä kanssasi rekrytointijärjestelmän kautta verkkosivustollamme ja mahdollisesti myös muiden digitaalisten kanavien kautta (esim. sähköpostitse tai teksti- tai kuvaviestein) sekä sosiaalisen median palveluissamme, muun muassa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa)
 • kerätä tilastotietoja hakemuksista voidaksemme analysoida käyttäytymistä ja toimintamalleja oman kapasiteettimme mukauttamiseksi (tilastotiedot esitetään yleisellä tasolla eikä yksittäisiä hakijoita koskevia tietoja paljasteta)
 • analysoida ja ryhmitellä hakemuksia valintojen, prioriteettien ja mieltymysten perusteella (niin kutsuttu profilointi) voidaksemme mukauttaa tietoja, mainoksia ja tarjouksia hakijoillemme tulevaisuutta varten
 • analysoida hakijoiden toimintaa virheiden etsimiseksi, hakijapalvelujemme ja niiden pohjana olevien teknisten alustojen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi, testaamiseksi ja parantamiseksi sekä viestinnän ja käyttökokemuksen parantamiseksi
 • tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimilupia (terveydenhuollon avustustyöntekijöiltä)
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.3.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn suostumus
 • oikeutettu etumme.

3.3.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta.
 • Tietoja saadaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä Ruotsista.

3.4 OLEN AVUSTUSTYÖNTEKIJÄ

Jos asut Suomessa ja olet avustustyöntekijä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä, asiaasi hoitaa Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ja sinuun sovelletaan ruotsalaista tietosuojakäytäntöä, johon voi tutustua täällä. Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö saattaa jakaa Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle tietoja Suomessa asuvista ja/tai suomalaisista avustustyöntekijöistä. Saatamme käsitellä ja säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin toimit avustustyöntekijänä ja tarpeelliseksi katsomamme ajan sen jälkeen, kun toimintasi avustustyöntekijänä päättyy.

3.4.1 Millaisia henkilötietoja keräämme avustustyöntekijöistä?

Keräämme, käsittelemme ja säilytämme seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), mielenkiinnon kohteet, erikoisosaaminen ja viisumi- tai työlupahakemusta varten tarvittavat tiedot (tämä saattaa sisältää myös tietoja terveydestäsi sekä maista, joissa olet vieraillut).

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai kätilö, keräämme, käsittelemme ja säilytämme myös toimilupasi ja varmistamme sen voimassaolon Valviralta.

3.4.2 Miten käytämme henkilötietoja

Kirjaamiamme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • hallinnoida avustustyöntekijöiden työtä ja kehittää rekisterissämme olevia avustustyöntekijöitä
 • viestiä kanssasi postitse, digitaalisten kanaviemme kautta ja puhelimitse
 • yhdistää osaamistasi ja profiiliasi viestintätehtäviin (lehdistössä, omissa viestintäkanavissamme tai muissa medioissa)
 • yhdistää osaamistasi ja profiiliasi sisäisiin ja ulkoisiin esiintymistehtäviin (Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tapahtumat, yritysesittelyt jne.)
 • antaa sinulle tietoa ajankohtaisesta toiminnastamme ja tapahtumistamme
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.4.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn kanssa solmimamme sopimuksen täyttäminen
 • rekisteröidyn suostumus
 • oikeutettu etumme.

3.4.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta.
 • Tietoja saadaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä Ruotsista.

3.5 OLEN JÄSEN

Jos olet Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön nykyinen tai entinen jäsen, asiaasi hoitaa Ruotsin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ja sinuun sovelletaan ruotsalaista tietosuojakäytäntöä, johon voi tutustua täällä.

Jos haet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön jäsenyyttä Suomessa ja hallitus hyväksyy hakemuksesi, voimme kerätä, käsitellä ja säilyttää henkilötietojasi lisätäksemme sinut jäsenrekisteriimme. Jos haluat lakkauttaa jäsenyytesi Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä, säilytämme henkilötietojasi korkeintaan 12 kuukautta jäsenyytesi päättymisestä, ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta vaadita.

3.5.1 Millaisia henkilötietoja keräämme jäsenistä?

Jos olet Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön jäsen Suomessa, saatamme kerätä seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), koulutus, työkokemus ja aiempi kokemus avustustyöstä. Jos olet hallituksen jäsen, saatamme kirjata rekisteriin myös henkilötunnuksesi ja/tai syntymäaikasi, asuinpaikkasi ja kopion passistasi, kuten hallituksen jäsenten rekisteröintiä koskevissa säännöissä vaaditaan.

3.5.2 Miten käytämme henkilötietoja

Keräämiämme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • noudattaa lainsäädännön vaatimuksia, jotka koskevat yhdistysten jäsenrekisterejä (yhdistyslaki 503/1989 muutoksineen) sekä hallitusten jäsenten ilmoittamista Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)
 • viestiä kanssasi postitse ja digitaalisten kanaviemme kautta (sähköpostitse tai teksti- tai kuvaviestein)
 • hoitaa tapahtumiin liittyvää tiedotusta, kutsujen lähettämistä ja hallinnointia esimerkiksi seminaarien, konferenssien, koulutusten ja muiden Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tapahtumien yhteydessä (mm. yleiskokousta ja muita jäsentapahtumia koskevat valokuvat ja osallistujaluettelot)
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.5.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn suostumus
 • rekisteröidyn kanssa solmimamme sopimuksen täyttäminen
 • oikeutettu etumme.

 3.5.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä Ruotsista.

 3.6 OLEN TOIMIHENKILÖ, VAPAAEHTOINEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ TAI RIIPPUMATON ALIHANKKIJA

Jos olet Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimihenkilö tai riippumaton alihankkija/konsultti, kirjaamme henkilötietosi rekisteriin, kun allekirjoitat sopimuksen meidän kanssamme. Sopimuksen myötä annat suostumuksesi siihen, että käsittelemme henkilötietojasi hallinnollisiin tarkoituksiin. Saatamme käsitellä henkilötietojasi myös sopimuksen päättymisen jälkeen lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.

3.6.1 Millaisia henkilötietoja keräämme toimihenkilöistä, vapaaehtoisista toimistotyöntekijöistä tai riippumattomista alihankkijoista?

Saatamme kirjata sinusta rekisteriin tietoja, joita keräsimme jo rekrytointiprosessin aikana (katso työnhakijoita koskeva osio edellä). Lisäksi saatamme kirjata rekisteriin pankkitietojasi, lähiomaisesi tietoja ja/tai hätätilanteissa tarvittavia tietoja sekä tietoja urakehityksestäsi (työsuhteista, koulutuksista ja muusta kokemuksesta), työpaikka-arvioinneistasi ja palautteestasi. Saatamme myös kirjata tietoja poissaoloistasi työympäristöön liittyvien velvoitteidemme vuoksi, ja jos työhösi Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä liittyy matkustamista, saatamme säilyttää kopion passistasi.

3.6.2 Miten käytämme henkilötietoja

Keräämiämme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi toimiaksemme vastuullisena työnantajana ja voidaksemme esimerkiksi

 • hallinnoida työsopimukseesi liittyviä tietoja, kuten työajan seurantaa, sairauspoissaoloja, käyttöoikeuksia, palkkioita ja korvauksia sekä eläke- ja vakuutusasioita
 • tehdä puolestasi matkajärjestelyjä verkossa toimivan matkatoimiston kautta ja hoitaa esimerkiksi lippujen ja hotellien varauksia sekä viisumiasioita
 • käsitellä korvauksia ja maksuja, jotka liittyvät matkoihin, koulutuksiin, rokotuksiin jne.
 • viestiä kanssasi postitse, digitaalisten kanaviemme kautta (sähköpostitse tai teksti- tai kuvaviestein) ja puhelimitse
 • laatia etusijaluetteloita
 • ehkäistä aktiivisesti kiusaamista, syrjintää, pitkiä sairauslomia jne.
 • laatia luetteloita lähiomaisista ja hätätilanteissa tarvittavista yhteystiedoista
 • luoda hyviä IT- ja tietokäytäntöjä perustamalla turvallisia käyttäjäprofiileja, päivittämällä salasanoja ja valvomalla IT-laitteita
 • (avustustyöntekijän tapauksessa) julkaista nimesi ja valokuvasi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen-toimistolla ja/tai verkkosivustolla osana kenttätyötä koskevia kertomuksia, mikä kuitenkin edellyttää nimenomaista suostumustasi
 • (Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimihenkilön tapauksessa) julkaista nimesi, tittelisi, valokuvasi sekä työsähköpostiosoitteesi ja -puhelinnumerosi verkkosivustollamme luodaksemme avoimen, läpinäkyvän ja lämminhenkisen ilmapiirin Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ja tekemämme avustustyön ympärille
 • levittää digitaalisissa kanavissamme tietoa tallenteiden, suoratoiston ja valokuvien muodossa tapahtumistamme, kuten kokouksista, seminaareista, konferensseista, koulutuksista sekä tiedotus- ja keskusteluilloista
 • kehittää osaamista järjestelmällisesti palautteenannon, koulutusten sekä arviointien avulla
 • hoitaa tapahtumiin liittyvää tiedotusta, kutsujen lähettämistä ja hallinnointia esimerkiksi seminaarien, konferenssien, koulutusten ja järjestön muiden tapahtumien yhteydessä (mm. yleiskokousta koskevat valokuvat ja osallistujaluettelot)
 • toteuttaa kyselyjä, analyysejä ja tilastoja parantaaksemme Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöä työnantajana, sopimuskumppanina, jäseniä ottavana organisaationa sekä tapahtumien järjestäjänä
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.6.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn kanssa solmimamme sopimuksen täyttäminen
 • oikeutettu etumme
 • lakisääteinen velvoitteemme.

3.6.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lähteistä (verkkosivustoilta, mediapankista jne.).

3.7 MINULLA ON JOKIN MUU KUIN EDELLÄ MAINITTU SUHDE SUOMEN LÄÄKÄRIT ILMAN RAJOJA -JÄRJESTÖÖN

Jos vierailet toimistollamme; jos olet liikesuhteessa meihin; jos olet journalisti, poliitikko tai mielipidevaikuttaja ja olet kiinnostunut työstämme ja toimialaamme liittyvistä lääketieteellisistä humanitaarisista aiheista ja hankkeista; tai jos osallistut ulkoisiin tapahtumiimme, kuten konferensseihin, seminaareihin, koulutuksiin tai tiedotus- tai keskusteluiltoihin, saatamme kerätä henkilötietojasi ja säilyttää niitä niin kauan kuin on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten. Joitakin tietoja (esimerkiksi osallistujaluetteloita) säilytetään yleensä hyvin lyhyen ajan, kun taas toisia tietoja (esimerkiksi toimittajien ja journalistien tietoja) säilytetään niin kauan kuin on tarpeen keskinäisen suhteen ylläpitämiseksi, ellet pyydä meitä poistamaan henkilötietojasi ennen sitä.

3.7.1 Millaisia henkilötietoja keräämme henkilöistä, joilla on meihin jokin muu kuin edellä mainittu suhde?

Saatamme kerätä seuraavia sinua koskevia tietoja: nimi, titteli, organisaatio, työnantaja (jos edustat työnantajaasi) sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite). Sinua saatetaan myös videokuvata ja/tai valokuvata osallistuessasi tapahtumiimme, sillä niitä jaetaan tai suoratoistetaan usein digitaalisten kanaviemme kautta.

3.7.2 Miten käytämme henkilötietoja

Henkilötietoja, joita keräämme ollessasi tekemisissä Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kanssa, käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin (ja/tai edellä mainittuihin tarkoituksiin) ja mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • luoda osallistujaluetteloita tapahtumistamme (esimerkiksi konferensseista, seminaareista, koulutuksista sekä tiedotus- ja keskusteluilloista); otathan kuitenkin huomioon, että emme aina luo osallistujaluetteloita tapahtumistamme
 • levittää tietoa digitaalisissa kanavissamme (lähettämällä videokuvaa ja/tai julkaisemalla valokuvia) konferensseista, seminaareista, koulutuksista sekä tiedotus- ja keskusteluilloista
 • (palveluntarjoajan edustajan, muun toimittajan tai kumppanin tapauksessa) pitää yhteyttä sinuun muun muassa hyvän asiakastuen tarjoamiseksi postitse tai digitaalisten kanaviemme (sähköpostin, teksti- tai kuvaviestien tai verkkosivuston) kautta
 • (journalistin, poliitikon tai muun mielipidevaikuttajan tapauksessa) pitää yhteyttä sinuun toteuttaaksemme tehokasta ja tuloksellista työhömme liittyvää viestintää ja vaikuttamistyötä postin, digitaalisten kanaviemme ja puhelimen välityksellä, tarkoituksenamme pelastaa ihmishenkiä ja vähentää kärsimystä ympäri maailmaa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön mandaatin mukaisesti
 • hallita sisäisesti tarjouksia ja muita asioita
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.7.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • rekisteröidyn suostumus
 • oikeutettu etumme.

3.7.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta.
 • Tietoja saadaan julkisista lähteistä.
 • Tietoja saadaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöltä Ruotsista.

3.8 KÄYTÄN SUOMEN LÄÄKÄRIT ILMAN RAJOJA -JÄRJESTÖN DIGITAALISIA KANAVIA

Kun vierailet verkkosivusto(i)llamme ja muissa digitaalisissa kanavissamme, saatamme kerätä henkilötietojasi ja säilyttää niitä digitaalisissa kanavissamme niin kauan kuin on tarpeen tai vähintään niin kauan kuin sinulla on meihin jonkinlainen suhde kyseisessä digitaalisessa kanavassa.

3.8.1 Millaisia henkilötietoja keräämme digitaalisten kanaviemme käyttäjistä?

Saatamme kerätä liikennetietoja, sijaintitietoja, verkkolokeja ja muita tietoliikennetietoja, joita ovat esimerkiksi IP-osoite, yksilöllinen tunnus, käytetty IT-laite, käyttöjärjestelmä ja verkkoselaimen tyyppi. Käytämme myös evästeitä eli IT-laitteellesi digitaalisista kanavistamme tallentuvia pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoa. Lisätietoja digitaalisissa kanavissamme olevista evästeistä ja niiden poistamisesta on evästekäytännössämme tämän sivun lopusta.

3.8.2 Miten käytämme henkilötietoja

Keräämiämme henkilötietoja käsitellään seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin, edellä kohdissa ”Olen lahjoittaja” ja ”Olen työnhakija” kuvattuihin tarkoituksiin sekä mahdollisesti muihin tarkoituksiin, jotka määritetään keräämisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme esimerkiksi

 • kerätä tilastotietoja digitaalisten kanaviemme käytöstä analysoidaksemme käyttäytymistä ja toimintamalleja oman kapasiteettimme mukauttamiseksi niin, että voimme palvella lahjoittajiamme ja seuraajiamme; tietoja analysoidaan yleisellä tasolla, eli yksittäisten vierailijoiden tiedot eivät paljastu
 • analysoida ja ryhmitellä digitaalisten kanaviemme käyttäjiä valintojen, prioriteettien ja mieltymysten perusteella (niin kutsuttu profilointi) voidaksemme mukauttaa tietoja, mainoksia ja tarjouksia käyttäjillemme tulevaisuutta varten
 • analysoida digitaalisten kanaviemme käyttäjien toimintaa virheiden etsimiseksi, digitaalisten kanaviemme ja niiden pohjana olevien teknisten alustojen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi, testaamiseksi ja parantamiseksi sekä viestinnän ja käyttökokemuksen parantamiseksi
 • toteuttaa muita soveltuvia toimenpiteitä.

3.8.3 Henkilötietojen käytön oikeusperuste

 • oikeutettu etumme.

3.8.4 Miten henkilötiedot hankitaan

 • Rekisteröity antaa henkilötietonsa itse.
 • Tietoja saadaan verkkosivusto(je)n ja muiden digitaalisten kanavien käytön yhteydessä.
 1. Oikeusperusteet ja henkilötietojen säilytysaika

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön keräämien henkilötietojen käsittely perustuu pätevään oikeusperusteeseen ilmoitettua tarkoitusta varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä ei välttämättä enää ole oikeusperustetta suoramarkkinoinnin lähettämiseen sinulle, meillä saattaa silti olla oikeusperuste henkilötietojesi käsittelemiseen muita tarkoituksia (esimerkiksi kirjanpitoa) varten. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ilmoitettuihin tarkoituksiin liittyvien pätevien oikeusperusteiden pohjalta. Huomaathan, että emme koskaan käsittele henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen kutakin tarkoitusta varten.

4.1 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimuksen täyttäminen

Sopimuksen täyttämistä käytetään oikeusperusteena silloin, kun sinulla on Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kanssa sopimus, joka on täytettävä. Yksi esimerkki tällaisesta sopimuksesta on Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle tekemäsi lahjoitus. Lahjoituksen täytäntöönpanemiseksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön on hallinnoitava henkilötietojasi. Toinen esimerkki sopimuksen täyttämisen käytöstä oikeusperusteena on se, kun sinulle tarjotaan työpaikkaa rekrytointiprosessin jälkeen. Käytämme sopimuksen täyttämistä oikeusperusteena vain siihen asti, että sopimuksen hallinnointi saatetaan päätökseen. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kuukausilahjoittajien tai työntekijöiden kohdalla, hallinnointi kestää kauemmin, koko sopimuksen voimassaolon ajan.

Lakisääteinen velvoite

Lakisääteistä velvoitetta käytetään oikeusperusteena silloin, kun lainsäädäntö edellyttää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöä käsittelemään henkilötietoja. Yksi esimerkki tästä on lahjoitukseesi liittyvä kirjanpito. Kirjanpitolainsäädännön mukaan meidän on säilytettävä kirjanpitoaineistoa vähintään kymmenen vuotta riippuen siitä, minkätyyppisistä tiedoista on kyse.  Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi edellä mainitun sopimuksen täyttämisen oikeusperusteen pohjalta, käsittelemme niitä kuitenkin vähintään kymmenen vuoden ajan lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.

Oikeutettu etu

Oikeutettu etu on oikeusperuste, joka perustuu arvioon siitä, miten hyvin Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön etu käsitellä henkilötietojasi sekä sinun etusi suojella henkilötietojasi ovat tasapainossa.

Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, ajanjakso on erilainen jokaisen tarkoituksen kohdalla. Jos olet esimerkiksi tehnyt meille lahjoituksen, pidämme sinua aktiivisena lahjoittajana ja säilytämme henkilötietojasi lahjoittajarekisterissämme niin kauan kuin on tarpeen – harvoin kuitenkaan yli seitsemää vuotta viimeisestä lahjoituksestasi. Tuona aikana käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi tiedottaaksemme sinulle työstämme ja pyytääksemme uusia lahjoituksia.  Jos esimerkiksi käyt verkkosivustollamme, pyrimme säilyttämään henkilötietojasi korkeintaan 24 kuukauden ajan. Kyseinen 24 kuukauden ajanjakso perustuu oletuslaskelmaan vianetsinnästä, tilastoista ja vastaavista seikoista verkkoympäristössä.

Suostumus

Suostumus on oikeusperuste, joka edellyttää näyttöä nimenomaisesta ja tallennetusta suostumuksestasi. Kun pyydämme suostumustasi, kerromme erittäin tarkasti, mihin olet suostumassa. Jos saamme suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi niin kauan, kunnes emme enää tarvitse niitä tai kunnes peruutat suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eikä sen perumisella ole minkäänlaisia olennaisia kielteisiä seurauksia. Yksi esimerkki suostumuksen käytöstä oikeusperusteena on tilanne, jossa Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö vastaanottaa työhakemuksia verkkosivustonsa kautta. Hakiessasi työpaikkaa tai tarjotessasi palveluksiasi valitset ruudun ”Annan suostumukseni” hakemustietojen täyttämiseen tarkoitetun tilan vieressä. Muita esimerkkejä ovat evästeiden käyttö verkkosivustoillamme sekä tilanteet, joissa meidän on kerättävä sinua koskevia arkaluonteisia henkilötietoja. Jos suostumusta ei ole annettu valintaruudun kautta, se voidaan antaa kirjallisesti tai sanallisesti (tallennetussa muodossa) osana Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kanssa solmittua sopimusta.

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@helsinki.msf.org tai lähettämällä postia osoitteeseen Lääkärit Ilman Rajoja, Tietosuoja, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

4.2 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne kerättiin. Kun henkilötietojasi ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, niiden käsittely kyseistä tarkoitusta varten estetään järjestelmissämme, ellei meillä ole sovellettaviin lakeihin tai asetuksiin perustuvaa lakisääteistä velvoitetta säilyttää niitä tietyn ajan. Hyvän rekisterinhoidon vuoksi siivoamme rekistereitämme järjestelmällisesti ja poistamme vanhoja tietoja.

Säilytämme markkinointitarkoituksiin käsiteltäviä henkilötietoja niin kauan kuin tiedot ovat olennaisia sen tarkoituksen kannalta, jota varten ne kerättiin, ja niin kauan kuin oikeutettu etumme on voimassa, ellet vastusta henkilötietojen käsittelyämme, mihin sinulla on milloin tahansa oikeus. Säilytämme suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja niin kauan, kunnes suostumus perutaan tai kunnes henkilötiedot eivät ole enää olennaisia sen tarkoituksen kannalta, jota varten ne kerättiin.

5. Kolmansien osapuolten tekemä henkilötietojen ja luovutuskelpoisten tietojen käsittely

Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö saattaa käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tiettyjen henkilötietojen käsittelyyn meidän lukuumme. Jos käytämme ulkopuolisia ratkaisuja (palveluntarjoajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita) palvelujemme parantamiseen tai järjestelmiemme hallinnointiin, kaikkeen käsittelyyn sovelletaan Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välisiä tietojenkäsittelysopimuksia sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti eikä niitä jaeta muille osapuolille. Purkaessamme sopimuksiamme kolmansien osapuolten kanssa varmistamme, että henkilötietosi poistetaan heidän järjestelmistään. Tämän tietosuojakäytännön julkaisuhetkellä käytämme seuraavia ulkopuolisia palveluntarjoajia:

 • Posti Oyj (suoramarkkinointi postitse)
 • Arena Interactive Oy (tekstiviestilahjoitukset)
 • MailChimp (uutiskirje)

Saatamme tehdä tähän luetteloon muutoksia. Luettelo päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Joskus Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön palveluntarjoaja saattaa toimia Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Silloin henkilötietoja saatetaan siirtää ETA:n ulkopuolisiin maihin. Näissä tapauksissa varmistamme, että henkilötiedot ovat yhä turvassa ja että ne siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia suojatoimia noudattaen. Kaikkeen henkilötietojen siirtoon ETA:n ulkopuolelle sovelletaan Euroopan komission mallisopimuslausekkeita, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmansille osapuolille.

Saatamme jakaa henkilötietoja myös, jos meillä on siihen lakisääteinen velvoite tai oikeuden määräys tai jos se on tarpeen oikeudellisen tutkinnan vuoksi.

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen liike, ja Suomen Lääkärit Ilman Rajoja jakaa jäsentensä, työntekijöidensä ja palveluntarjoajiensa henkilötietoja kaikille MSF:n osastoille ja maatoimistoille, jotka saattavat myös sijaita ETA:n ulkopuolella. Suomen Lääkärit Ilman Rajoja saattaa jakaa henkilötietoja ruotsalaiselle sisarjärjestölleen, jos Ruotsin ja Suomen rekisterien välillä epäillään olevan päällekkäisyyksiä. Henkilötietojen jakaminen on tarpeen, jotta on mahdollista toimia nopeasti, tehokkaasti ja tarvittavalla pätevyydellä lääketieteellisissä humanitaarisissa hätätilanteissa. MSF:n sisäistä henkilötietojen jakamista säädellään kaikkien MSF:n osastojen välisellä sopimuksella.

Käytämme lisäksi sosiaalisen median palveluja, kuten Facebookia, Twitteriä, LinkedIniä, YouTubea, Instagramia ja Google Analyticsia. Evästekäytäntöömme voi tutustua osoitteessa www.laakaritilmanrajoja.fi.

6. Henkilötietoihin liittyvä tietoturva

Suomen Lääkärit Ilman Rajoja on ryhtynyt teknisiin ja organisatorisiin toimiin suojatakseen siirrettäviä, säilytettäviä tai muuten käsiteltäviä henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta taikka pääsyltä tietoihin. Henkilötietojen turvallisen ja luottamuksellisen käsittelyn varmistamiseksi Suomen Lääkärit Ilman Rajoja käyttää tietoverkkoja, jotka on suojattu hakkereilta palomuureilla ja turvallisilla salasanoilla alan käytännön mukaan. Varmistaaksemme Internetin kautta luovuttamiesi henkilötietojen tietoturvan saatamme käyttää salaustekniikoita tallentaessamme tietojasi omiin järjestelmiimme. Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijöillä, alihankkijoilla ja palveluntarjoajilla on sopimukseen perustuva velvollisuus noudattaa Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tieto- ja tietoturvakäytäntöjä, tätä tietosuojakäytäntöä sekä muita sisäisiä sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestössä.

7. Evästeet ja ulkoiset linkit

7.1 Evästeet

Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on asettanut evästeitä moniin digitaalisiin kanaviimme. Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten käytät digitaalisia kanaviamme. Lisätietoja digitaalisissa kanavissamme olevista evästeistä ja niiden poistamisesta on evästekäytännössämme tämän sivun lopussa.

7.2 Ulkoiset linkit

Toisinaan Suomen Lääkärit Ilman Rajoja mainostaa työpaikkoja muuallakin kuin omissa kanavissaan. Emme ole tarkistaneet kanavia tai sivustoja, joilla on linkkejä meidän sivusto(i)llemme. Tätä tietosuojakäytäntöä ei siis sovelleta tällaisiin muihin kanaviin. Jos seuraat ulkoiselle sivustolle johtavaa tai sieltä tulevaa linkkiä, suosittelemme tutustumaan kyseisen sivuston tai kanavan henkilötietojen käsittelyä tai tietoturvaa koskeviin periaatteisiin.

8. Omat oikeutesi

Sinulla on useita oikeuksia, jotka liittyvät tässä tietosuojakäytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn. Näitä ovat erityisesti oikeus saada tietää, mitä teemme henkilötiedoillasi, miksi käsittelemme niitä, miten kauan käsittelemme niitä, kuka osallistuu henkilötietojesi käsittelyyn ja mitä seurauksia niiden käsittelyllä voi olla. Näihin oikeuksiin saatetaan kuitenkin soveltaa tiettyjä edellytyksiä, jotka perustuvat sovellettavaan lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin, eikä näitä edellytyksiä kuvata tyhjentävästi seuraavassa. Asiakirjan lopussa on yhteystiedot, joiden avulla voit käyttää oikeuksiasi.

8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi ja pyytää tiettyjä tietoja, kuten henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltävien henkilötietojen tyypit. Pyyntö on maksuton. Sinun on pyynnössäsi ilmoitettava selvästi, mitä tietoja haluat saada, jotta Lääkärit Ilman Rajoja voi vastata pyyntöösi asianmukaisesti. Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä, aina viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta. Jos emme jostain syystä pysty toteuttamaan pyyntöäsi, ilmoitamme siihen syyn sinulle lähettämässämme kirjeessä. Lähetämme kopion käsittelemistämme henkilötiedoista siihen osoitteeseen, jonka ilmoitat pyynnössäsi.

8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Lääkärit Ilman Rajoja on velvollinen varmistamaan, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheettömiä, mutta voit ilman muuta ottaa meihin yhteyttä, jos haluat täydentää henkilötietojasi olennaisilla tiedoilla. Jos löydät henkilötiedoistasi virheellisiä tietoja, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisemista. Kun tiedot on oikaistu, kerromme muutoksista niille, joille olemme jakaneet tietojasi, ellei se osoittaudu mahdottomaksi tai liian vaikeaksi. Pyynnöstäsi kerromme sinulle, mille osapuolille olemme kertoneet oikaisusta.

8.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ilman aiheetonta viivytystä muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.
 • Käsittely perustuu ainoastaan suostumukseesi ja ilmoitat meille peruuttavasi suostumuksesi.
 • Tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten ja vastustat henkilötietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen.
 • Vastustat käsittelyä oikeutetun edun perusteella eikä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön edun voida osoittaa olevan vahvempi kuin sinun etusi.
 • Tietoja ei ole käsitelty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
 • Tietojesi poistaminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

8.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista tietojesi käsittelyä, jota Suomen Lääkärit Ilman Rajoja tekee oikeutetun edun oikeusperusteen nojalla. Tällöin sinun on ilmoitettava, mitä prosesseja vastustat. Jos Suomen Lääkärit Ilman Rajoja katsoo, että tietojasi on käsiteltävä, meidän on osoitettava, että etumme ovat vahvempia kuin sinun etusi suojella omia henkilötietojasi. Poikkeuksena on henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin, jolloin sinulla on aina oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.

8.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan väliaikaisesti. Rajoitusta voidaan soveltaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Henkilötiedoissasi on mielestäsi virheitä ja olet pyytänyt meitä oikaisemaan ne. Tällöin sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan siihen saakka, että ongelma on ratkaistu.
 • Henkilötietojesi käsittely ei ole tietosuojalainsäädännön mukaista, mutta vastustat tietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan, että niiden käsittelyä rajoitetaan.
 • Tarvitset tietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, vaikka me emme enää tarvitsekaan tietojasi käsittelyn tarkoituksiin.
 • Jos käsittelyä on rajoitettu väliaikaisesti, kerromme rajoituksesta niille, joille olemme jakaneet tietojasi, ellei se osoittaudu mahdottomaksi tai liian vaikeaksi.

8.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella tai jos se on tarpeen sinun kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen solmimiseksi kanssasi. Voit käyttää tätä oikeutta, jos käsittelemme henkilötietojasi automaattisin keinoin.

Sinulla on oikeus saada tietää, jos meille antamasi henkilötiedot päätyvät toisen organisaation käyttöön esimerkiksi silloin, kun ne siirretään toiselle IT-palvelimelle. Tämä pätee sekä silloin, kun olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, että silloin, kun käsittely on tarpeen voidaksemme täyttää kanssasi solmimamme sopimuksen. Tätä ei sovelleta käsittelyyn, jota teemme oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

8.7 Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen (valitus)

Jos sinulla on syytä epäillä, että henkilötietosi ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle meidän suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asut vakituisesti tai työskentelet tai jossa epäilet henkilötietojesi joutuneen mahdollisen tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

8.8 Vahingonkorvaukset

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoja tietoturvaloukkauksesta sovellettavan lainsäädännön määritelmän mukaisesti, sinulla on oikeus saada vahingonkorvausta. Voit vaatia meiltä korvausta joko suoraan tai oikeuden määräyksellä. Vahingonkorvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle Suomessa.

9. Lasten henkilötiedot

Lähtökohtaisesti Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ei kohdista lapsille varainhankintaa, viestintää, vaikuttamistyötä eikä rekrytointia. Suomen Lääkärit Ilman Rajoja ei kerää lasten henkilötietoja muutoin kuin silloin, kun huollettavia otetaan mukaan avustusprojektiin, milloin sovelletaan järjestön Ruotsin-osaston käytäntöä Suomessa asuville avustustyöntekijöille ja tarkemmin sanottuna kohtaa ”I am an employee, office volunteer or independent contractor”, johon voi tutustua täällä, tai silloin, kun Suomen Lääkärit Ilman Rajoja vierailee kouluissa tai muissa vastaavissa paikoissa ja ottaa valokuvia huoltajien etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

Jos olet huoltaja ja saat tietää, että lapsesi on antanut henkilötietojaan Suomen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä. Huoltajana sinulla on oikeus pyytää lapsen henkilötietojen poistamista tai antaa meille suostumuksesi tietojen säilyttämiseen tavanomaisen ajan siihen nähden, millaista prosessia varten tiedot on kerätty.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Lääkärit Ilman Rajoja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tarpeen mukaan. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä näkyy tietosuojakäytännön jokaisen sivun alareunassa. Jos teemme muutoksia tietosuojakäytäntöömme, ilmoitamme siitä verkkosivusto(i)llamme. Kehotamme siis tarkkailemaan mahdollisia muutoksia. Jos muutamme tietosuojakäytäntöä niin, että se poikkeaa olennaisesti tiedoista, joita esitimme henkilötietojesi keräämisen aikaan, kerromme muutoksista sinulle ja tarvittaessa pyydämme sinulta uuden suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn.

11. Lääkärit Ilman Rajoja ‑järjestön yhteystiedot Suomessa

Lääkärit Ilman Rajoja

Järjestön rekisteröintitunnus 219.164

Y-tunnus: 2832010-2

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

Edellä mainittu toimii rekisterinpitäjänä kaikille henkilötiedoille, joita kerätään ja käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystämme tai haluat saada kopion omista henkilötiedoistasi, joita käsittelemme, ota meihin yhteyttä:

Postiosoite:

Lääkärit Ilman Rajoja, Lintulahdenkatu 10, 5. krs, 00500 Helsinki

Sähköposti: info@helsinki.msf.org

Puhelin: +358 44 741 2000

 

MÄÄRITELMÄT:

Biometriset tiedot: henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvät tekijät, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa.

Suostumus: vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jonka lausumalla tai toteuttamalla rekisteröity ilmaisee suostuvansa henkilötietojensa käsittelyyn.

Terveystiedot: henkilön fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvät henkilötiedot, mukaan lukien tiedot terveyspalvelujen tarjoamisesta.

Rekisterinpitäjä: organisaatio, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, edellytykset ja keinot; tässä tapauksessa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osasto.

Oikeus tietojen poistamiseen: tunnetaan myös nimellä ”oikeus tulla unohdetuksi”; rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot ja lopettamaan tietojen luovuttamisen muille osapuolille sekä mahdollisesti pyytää kolmansia osapuolia lopettamaan tietojen käsittelyn.

Tietosuojavastaava: tietosuoja-asiantuntija, joka pyrkii itsenäisesti varmistamaan, että organisaatiossa noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen käytäntöjä ja menettelyjä.

Henkilötietojen käsittelijä: organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisteröity: luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelijä käsittelee.

Salatut tiedot: henkilötiedot, jotka on suojattu teknologisin keinoin sen varmistamiseksi, että tietoja voi tarkastella tai lukea ainoastaan asianmukaisilla pääsyoikeuksilla.

Henkilötiedot: tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, eli ”rekisteröityyn”, liittyvät tiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto taikka yksi tai useampi hänelle tunnusomainen fyysinen, fysiologinen, geneettinen, psyykkinen, taloudellinen, kulttuurillinen tai sosiaalinen tekijä.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus: tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on esimerkiksi henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, väärinkäyttö taikka pääsy tietoihin.

Käsittely: manuaalinen tai automaattinen toiminto, jota kohdistetaan henkilötietoihin, esimerkiksi kerääminen, käyttö tai tallentaminen.

Profilointi: henkilötietojen automaattinen käsittely, jonka tarkoituksena on arvioida, analysoida tai ennakoida rekisteröidyn toimintaa.

Oikeus saada pääsy tietoihin: rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa, joita rekisterinpitäjällä on hänestä, tai saada niihin liittyvää tietoa.

 

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Lääkärit Ilman Rajoja käyttää evästeitä, kun vierailet sivustolla laakaritilmanrajoja.fi tai muilla verkkosivustoillamme.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkosivustolta käyttäjän tietokoneelle ja sisältävät pienen määrän tietoa.

Kun käyttäjä seuraavan kerran palaa sivustolle, evästeet luetaan ja niiden perusteella verkkosivut näytetään oikeilla asetuksilla.

Käytämme kahdenlaisia evästeitä.

Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallentuu tietokoneen muistiin siksi aikaa, kun olet vierailemassa verkkosivustolla. Tällainen eväste poistuu, kun suljet verkkoselaimen.

Pysyvä eväste taas pysyy tietokoneella, kunnes se poistetaan. Tällainen eväste voidaan poistaa verkkoselaimen asetuksista.

Verkkosivustomme käyttö ilman evästeitä

Voit torjua evästeet verkkoselaimesi tietoturva-asetuksista. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä verkkosivustoillamme, se saattaa vaikuttaa käyttökokemukseen ja sivuston toimintaan.

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa sivustollamme vieraileville eri toimintojen käyttäminen ja helpottaa sivuston käyttöä. Evästeet keräävät tietoa siitä, miten sinä vierailijana (ei kuitenkaan tunnistettavissa olevana) käytät toimintojamme. Keräämme näitä tietoja parantaaksemme verkkosivustoamme.

Jakamistoiminto

Helpottaaksemme sivustomme sisältämien tietojen jakamista sosiaalisessa mediassa käytämme niin kutsuttuja lisäosia. Nämä lisäosat saattavat tallentaa kolmansien osapuolten evästeitä verkkoselaimeen, jolloin sivustomme käyttäjät pystyvät suosittelemaan julkaisuja esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.

Analysointitoiminto

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics ‑analyysityökalua, ja evästeet tallentavat yleisellä tasolla tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoja. Kerätyt tiedot koskevat sitä, miten monta kertaa sivuja ladataan, mistä vierailijat tulevat sivustolle ja miten paljon vierailijoita on.

Uudelleenmarkkinointi

Käytämme verkkosivustoillamme uudelleenmarkkinointia (remarketing). Sen avulla saamme käsityksen sivustomme käyttäjien iästä ja sukupuolesta. Näitä tietoja saatetaan käyttää lahjoituskampanjoiden yhteydessä suoraan mainontaan Google Display -verkostossa ja Facebookin mainostyökaluissa. Tähän tarkoitukseen käytetään kolmannen osapuolen evästettä. Voit vaihtaa mainosten asetukset tai kieltää mainonnan, jolloin et saa käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa Googlelta.

Hallitse Google-mainontaa.

Torju verkkoselainten Google Analytics ‑lisäosat.

Lisätietoja henkilötietojen käytöstä on tietosuojakäytännössämme tämän sivun alussa.