Jemenissä alkoi sota vuonna 2015. Kuva on Haydanin sairaalasta.

Sodat ja konfliktit

© Agnes Varraine-Leca/MSF
Lääkärit Ilman Rajoja on työskennellyt Haydanin sairaalassa lastenosastolla Jemenissä vuodesta 2015 alkaen. Lokakuussa 2015 sairaala tuhoutui osittain pommituksissa.

Aseelliset konfliktit tuhoavat elämiä. Noin joka kolmas auttamamme ihminen elää aseellisen konfliktin varjossa.

Sodat ja konfliktit vaikuttavat monin tavoin ihmisten terveyteen. Vaikka kansainvälisen oikeuden pitäisi suojella siviilejä konfliktissa, todistamme usein, miten tämä ei toteudu käytännössä. Kohdentamattomissa iskuissa haavoittuu ja kuolee myös siviilejä.

Koska aseellisissa konflikteissa haavoittumisten ja vammautumisten määrät nousevat, leikkaushoidon ja akuuttihoidon tarve kasvaa. Perusterveydenhuolto saattaa halvaantua sodan myötä, kun sairaanhoitohenkilökunta pakenee, mikä lisää myös arkipäiväisempiä terveysongelmia. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat raskaana olevat naiset ja kroonisista sairauksista kärsivät ihmiset, jotka eivät pääse välttämättä enää käsiksi tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Konflikteissa myös seksuaalinen väkivalta lisääntyy.

Kariantti Kallio

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri

“Meidän sairaalassamme arki jatkui taisteluista huolimatta melko normaalina. Ihmiset eivät lakkaa synnyttämästä ja saamasta synnytykseen liittyviä komplikaatioita vain sen takia, että jossain taistellaan.”

Monet menettävät perheenjäseniään tai kotinsa sodassa, eivätkä traumaattiset muistot jätä heitä rauhaan. Potilaistamme monet kärsivätkin traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Sota ei uhkaa pelkästään heidän terveyttään, jotka jäävät konfliktin jalkoihin. Maansisäiset pakolaiset ja pakolaiset saattavat joutua taivaltamaan vaarallisia matkoja päästäkseen suojaan. He saattavat päätyä ahtaille leireille, joissa tartuntataudit leviävät huonon juomaveden välityksellä. Pakomatkalla rokotteet jäävät usein saamatta, mikä altistaa sairauksille. Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ympäri maailman tarjotakseen pakolaisille sairaanhoitoa tai psykologista tukea.

Riippuen tarpeista saatamme tarjota konfliktiolosuhteissa leikkaushoitoa, perusterveydenhuoltoa, ravitsemusohjelmia, epidemiatorjuntaa, hoitoa seksuaalisen väkivallan uhreille ja raskaudenaikaista hoitoa muun muassa.

Marissa Gripenberg

Epidemiologi

”Työn yksi haastavimmista puolista on kuulla ihmisten tarinoita sodasta ja nähdä, mikä vaikutus sen seurauksena romahtaneella terveydenhoitojärjestelmällä on. Olen kuullut karmeita tarinoita siitä, mitä ihmisten on täytynyt todistaa ja kokea, miten he ovat joutuneet luopumaan unelmistaan ja menettämään perheenjäseniään.”

Sodan pitkät terveysvaikutukset

Sota ja konflikti vaikuttaa ihmisten terveyteen vielä kauan sen jälkeen, kun rintama on hiljentynyt. Koska sota tuhoaa maan terveydenhuoltojärjestelmän, monet epidemioita ennaltaehkäisevät toimet, kuten rokotukset, jäävät tekemättä. Konflikti romahduttaa kansallisen immuniteetin ja altistaa sen epidemioille.

Puolueettomuus

Lääkärit Ilman Rajoja ei ota puolia aseellisissa konflikteissa, eikä aja minkään osapuolen asiaa. Me tarjoamme hoitoa pelkästään lääketieteellisen tarpeen perusteella ja pyrimme aina pääsemään alueille, jossa sairaanhoitoa tarvitaan eniten. Meille on elintärkeää pitää keskusteluyhteyttä yllä kaikkiin osapuoliin taataksemme pääsyn ja tarjotaksemme sairaanhoitoa sodan jaloissa oleville ihmisille.

Yksi tapa ylläpitää puolueettomuuttamme on varmistaa, että kaikki varat, joita käytämme sairaanhoitoon konflikteissa, tulevat yksityisiltä lahjoittajilta. Hyväksymme kansainvälisesti hyvin vähän julkista rahaa, ja konflikteissa emme käytä lainkaan julkista rahaa, joka on peräisin valtiolta, joka on tavalla tai toisella osapuolena sodassa.

Siitä huolimatta, että emme aja minkään osapuolen asiaa, emme välttämättä toimi kaikkien sodan osapuolten alueella. Tämä voi johtua siitä, että meillä ei ole pääsyä kaikille alueille tai koska tietyt alueet ovat liian vaarallisia tai koska tietyllä alueella väestön terveystarpeet on jo katettu.

Uutisia sodista ja konflikteista

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Cookie Settings