Isä ja poika odottavat laivan saapumista Italiaan öisen pelastusoperaation jälkeen.

Pakolaiset ja siirtolaiset

© Kevin McElvaney

Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ympäri maailman tarjotakseen pakolaisille sairaanhoitoa tai psykologista tukea. Pystytämme sairaaloita pakolaisleireille, autamme äitejä synnyttämään turvallisesti, rokotamme lapset epidemioita vastaan ja järjestämme puhdasta vettä.

Yli 89 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. He pakenevat konfliktia tai vainoa. Etnisen taustan, uskonnon, kansalaisuuden tai poliittisen mielipiteen vuoksi oma kotimaa ei ole enää turvallinen, eikä oma valtio tarjoa enää suojelua.

Autamme pakolaisia matkan varrella ja perillä

Ihmiset pakenevat eri syistä, kuten sodan, vainon, konfliktin tai luonnonkatastrofin vuoksi. Yhteinen tekijä pakenemiselle on epätoivoinen tarve lähteä – kyse ei ole vapaaehtoisesta valinnasta. Pakomatka on usein vaikea.

Pakolaisuus on myös terveyskysymys. Pakomatkan aikana hyvinvointi ja terveys ovat uhattuina, ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten henki voi olla vaarassa. Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ihmisten rinnalla niin matkan varrella kuin pakomatkan päätepisteissä. Suuri osa potilaistamme on maansisäisiä pakolaisia.

Konfliktit ja pakolaisuus vaikuttavat ihmisten terveyteen, ja kuolleisuus on korkea. Riittävä ravinto, puhdas vesi, hygienia ja suoja ovat tehokkaita keinoja terveyden ylläpitämiseksi.

Pakolaisten sairaanhoidon tarpeet ovat yhtä laajat kuin kenellä tahansa muullakin. Hoidamme kroonisia sairauksia, teemme rokotuskampanjoita ja tarjoamme mielenterveyden palveluja. Huolehdimme pakolaisten terveydestä monipuolisesti aina äitiysterveydestä kirurgisiin toimenpiteisiin ja yleiseen terveydenhuoltoon.

Teemme töitä myös sen eteen, että kaikilla olisi pääsy ilmaiseen tai kohtuuhintaiseen terveydenhuoltoon.

Kuka on pakolainen?

Pakolainen nauttii kansainvälistä suojelua toisesta maasta häneen kohdistuneen vainon takia.

Maansisäinen pakolainen on paennut kotoaan, muttei ole ylittänyt oman kotimaansa rajoja.

Turvapaikanhakija hakee turvaa oman maansa ulkopuolelta. Hän odottaa vielä päätöstä siitä, saako kansainvälistä suojelua.

Paperiton siirtolainen elää kotimaansa ulkopuolella ilman virallisia asiakirjoja, kuten oleskelulupaa.

Meille statuksella ei ole väliä: autamme niitä, jotka apua eniten tarvitsevat.

Nostamme esiin epäkohtia

Kansainvälinen oikeus suojelee pakolaisia. Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua. Tämä oikeus ei aina toteudu.

Pakolaisleirillä ihmisten on saatava turvan lisäksi ruokaa, suojaa ja sairaanhoitoa. Heille on pyrittävä etsimään kestävä ratkaisu – pakolaisleirit on tarkoitettu vain väliaikaiseksi ratkaisuksi.

Kansainvälisistä sopimuksista huolimatta monissa paikoissa politiikalla pyritään estämään ihmisten oikeus hakea suojelua. Ihmiset saatetaan käännyttää suoraan pois tai heidän hakemuksiaan ei käsitellä asianmukaisesti. Monet eivät pysty ylittämään kotimaansa rajoja hakeakseen suojelua.

Sairaanhoidon ohella meille on tärkeää nostaa esiin näitä epäkohtia.

Pakolaisuus lukuina

  • Maailmassa 89,3 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
  • Maailmassa on 27,1 miljoonaa pakolaista.
  • Turvapaikanhakijoita on 4,6 miljoonaa. Heillä ei ole vielä pakolaisasemaa.
  • Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan olevan noin 53,2 miljoonaa.
  • Maailman pakolaisista 83 prosenttia elää köyhissä maissa.

Lähde: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, 2021

Pakolaisuus Euroopassa

Valtaosa, noin 83 prosenttia, maailman pakolaisista on köyhissä maissa. Pieni osa hakee turvaa myös Euroopasta.

Lääkärit Ilman Rajoja on auttanut merihädästä pelastettuja ihmisiä Välimerellä vuodesta 2015 lähtien. Tällä hetkellä toimimme Geo Barents -nimisellä aluksella keskisellä Välimerellä.

Etsintä- ja pelastustyötä on valtioiden toimesta vaikeutettu vuosien mittaan merkittävästi, ja esimerkiksi turvalliseen satamaan pääsystä on neuvoteltava jokaisen pelastusoperaation kohdalla erikseen. Pääsy satamaan kestää pahimmillaan viikkoja.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii valtiojohtoista etsintä- ja pelastusoperaatiota: ihmisten pelastaminen ei voi olla yksin järjestöjen vastuulla.

Vuodesta 2015 lähtien olemme auttaneet yli 81 000 ihmistä Välimerellä. Ajankohtaisia tietoja Välimeren tilanteesta (englanniksi) löytyy täältä.

Uutisia pakolaisista ja siirtolaisista

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Cookie Settings