Isä ja poika odottavat laivan saapumista Italiaan öisen pelastusoperaation jälkeen.

Pakolaiset ja siirtolaiset

© Kevin McElvaney

Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ympäri maailman tarjotakseen pakolaisille sairaanhoitoa tai psykologista tukea. Pystytämme sairaaloita pakolaisleireille, autamme äitejä synnyttämään turvallisesti, rokotamme lapset epidemioita vastaan ja järjestämme puhdasta vettä.

Yli 70 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. He pakenevat konfliktia tai vainoa. Etnisen taustan, uskonnon, kansalaisuuden tai poliittisen mielipiteen vuoksi oma kotimaa ei ole enää turvallinen, eikä oma valtio tarjoa enää suojelua.

Autamme pakolaisia matkan varrella ja perillä

Ihmiset pakenevat eri syistä, kuten sodan, vainon, konfliktin tai luonnonkatastrofin vuoksi. Yhteinen tekijä pakenemiselle on epätoivoinen tarve lähteä – kyse ei ole vapaaehtoisesta valinnasta. Pakomatka on usein vaikea.

Pakolaisuus on myös terveyskysymys. Pakomatkan aikana hyvinvointi ja terveys ovat uhattuina, ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten henki voi olla vaarassa. Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee ihmisten rinnalla niin matkan varrella kuin pakomatkan päätepisteissä. Suuri osa potilaistamme on maansisäisiä pakolaisia.

Konfliktit ja pakolaisuus vaikuttavat ihmisten terveyteen, ja kuolleisuus on korkea. Riittävä ravinto, puhdas vesi, hygienia ja suoja ovat tehokkaita keinoja terveyden ylläpitämiseksi.

Pakolaisten sairaanhoidon tarpeet ovat yhtä laajat kuin kenellä tahansa muullakin. Hoidamme kroonisia sairauksia, teemme rokotuskampanjoita ja tarjoamme mielenterveyden palveluja. Huolehdimme pakolaisten terveydestä monipuolisesti aina äitiysterveydestä kirurgisiin toimenpiteisiin ja yleiseen terveydenhuoltoon.

Teemme töitä myös sen eteen, että kaikilla olisi pääsy ilmaiseen tai kohtuuhintaiseen terveydenhuoltoon.

Kuka on pakolainen?

Pakolainen nauttii kansainvälistä suojelua toisesta maasta häneen kohdistuneen vainon takia.

Maansisäinen pakolainen on paennut kotoaan, muttei ole ylittänyt oman kotimaansa rajoja.

Turvapaikanhakija hakee turvaa oman maansa ulkopuolelta. Hän odottaa vielä päätöstä siitä, saako pakolaisaseman.

Paperiton siirtolainen elää kotimaansa ulkopuolella ilman virallisia asiakirjoja, kuten oleskelulupaa.

Meille statuksella ei ole väliä: autamme niitä, jotka apua eniten tarvitsevat.

Nostamme esiin epäkohtia

Kansainvälinen oikeus suojelee pakolaisia. Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua eli pakolaisasemaa. Tämä oikeus ei aina toteudu.

Pakolaisleirillä ihmisten on saatava turvan lisäksi ruokaa, suojaa ja sairaanhoitoa. Heille on pyrittävä etsimään kestävä ratkaisu – pakolaisleirit on tarkoitettu vain väliaikaiseksi ratkaisuksi.

Kansainvälisistä sopimuksista huolimatta monissa paikoissa politiikalla pyritään estämään ihmisten oikeus hakea suojelua. Ihmiset saatetaan käännyttää suoraan pois tai heidän hakemuksiaan ei käsitellä asianmukaisesti. Monet eivät pysty ylittämään kotimaansa rajoja hakeakseen suojelua.

Sairaanhoidon ohella meille on tärkeää nostaa esiin näitä epäkohtia.

Pakolaisuus lukuina

  • Maailmassa yli 70,8 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
  • Maailmassa on yli 25,9 miljoonaa pakolaista. Yli puolet heistä on lapsia.
  • Turvapaikanhakijoita on 3,5 miljoonaa. Heillä ei ole vielä pakolaisasemaa.
  • Ihmistä, joka on paennut kotoaan, mutta ei ole ylittänyt maansa rajoja, kutsutaan maansisäiseksi pakolaiseksi tai evakoksi.
  • Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan olevan noin 41,3 miljoonaa.
  • Maailman pakolaisista 84 prosenttia elää köyhissä maissa.

Lähde: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Pakolaisuus Euroopassa

Valtaosa, noin 84 prosenttia, maailman pakolaisista on köyhissä maissa. Pieni osa hakee turvaa myös Euroopasta.

Lääkärit Ilman Rajoja on auttanut merihädästä pelastettuja ihmisiä Välimerellä yhteistyössä SOS MEDITERRANEE -järjestön kanssa elokuusta 2019 lähtien Ocean Viking -aluksella. Marraskuuhun 2019 mennessä Ocean Viking on ollut mukana 18 pelastusoperaatiossa auttamassa yhteensä 1152 ihmistä.

Aiemmin Lääkärit Ilman Rajoja toimi SOS MEDITERRANEEn kanssa Välimerellä Aquarius-aluksella. Toiminta kuitenkin jouduttiin keskeyttämään Italian hallituksen syytettyä perusteetta järjestöjä laittomien jätteiden tuomisesta satamaan.

Vuodesta 2015 lähtien olemme auttaneet yhteensä 80 242 ihmistä Välimerellä. Ajankohtaisia tietoja Välimeren tilanteesta (englanniksi) löytyy täältä.

Cookie Settings