© Gabriella N. Báez
Sairaanhoitaja Efraín Maeso, rokottaa Candida Rosa Báezia, kotihoidossa olevaa potilasta Covid-19-tautia vastaan.

Väitteitä ja faktaa koronarokotteista

  

Kuulemme toistuvasti argumentteja, joiden mukaan koronarokotteiden patentteihin ei pitäisi tehdä poikkeuksia pandemian aikana. Pureuduimme myytteihin ja kokosimme vastauksia yleisimpiin väitteisiin.

VÄITE: Patenttien purkaminen ei ratkaise rokotepulaa matalan ja keskitulotason maissa

Totta ja tarua. Kaikkien maiden tasapuolinen pääsy edullisiin covid-19-taudin torjunnassa käytettäviin rokotteisiin, lääkkeisiin, teknologiaan ja hoitoon on ainoa ulospääsykeino pandemiasta. Patenteista luopuminen on tärkeä ensimmäinen askel, joka mahdollistaisi rokotteiden valmistamisen kaikkialla. Se ei kuitenkaan yksin riitä. 

Patenttien purkamisen lisäksi on jaettava rokoteteknologiaa. Patenttien purkaminen tekee rokotteiden valmistamisen oikeudellisesti mahdolliseksi, mutta ei vielä takaa riittävää osaamista.  

Patenteista luopuminen ei myöskään ratkaise sitä ongelmaa, että tälläkin hetkellä lääkeyhtiöt myyvät rokotteita ensisijaisesti vauraille maille ja parempaan hintaan kuin matalan tulotason maille. Se ei myöskään takaa vielä investointeja esimerkiksi rokotetehtaiden rakentamiseen. 

VÄITE: Teknologian jakaminen vähentää Afrikan maiden riippuvuutta rokotteiden tuonnista

Totta. Afrikan maat ovat lähes täysin riippuvaisia rokotteiden tuonnista ja lahjoituksista eikä uusi koronavirusrokote ole poikkeus. Tämä viivästyttää merkittävästi monien maiden mahdollisuutta tarjota koronarokotetta väestölleen ja korostaa jo olemassa olevaa eriarvoisuutta lääkkeiden kansainvälisessä saannissa.  

Jos lääkeyhtiöt jakaisivat teknologiansa ja tietotaitonsa maailmanlaajuisesti, jopa valmistajat, joilla ei ole aiempaa kokemusta rokotetuotannosta, voisivat valmistaa koronavirusrokotteita kuuden kuukauden sisällä.  

VÄITE: mRNA-rokotteet ovat nopeampia ja halvempia tuottaa, kuin perinteiset rokotteet

Totta. Kapasiteetin luominen perinteisten rokotteiden valmistamiseen voi kestää vuosia, mutta mRNA-rokotteiden tuotantokapasiteettia ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Nykyiset valmistajat, jotka jo tuottavat injektoitavia lääkkeitä, voisivat valmistaa mRNA-rokotteita suhteellisen yksinkertaisesti.  

Jos mRNA-rokotteen valmistaminen aloitetaan jo olemassa olevassa lääketehtaassa, voitaisiin päästä jopa 100 miljoonan koronarokoteannoksen vuotuisen tuotantokapasiteetin vain 10 kuukaudessa. Arviomme mukaan seitsemällä Afrikan maalla on valmiudet aloittaa mRNA-rokotteiden valmistus.  

VÄITE: mRNA-rokotteet ovat tehokkaita ja helposti muunneltavissa

Totta. mRNA-rokotteet ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi rokotteiksi covid-19-taudin torjunnassa ja helpoimmin muokattavissa oleviksi uusia virusvariantteja vastaan. Lääkeyhtiö Modernalla kesti vain noin 30 päivää kehittää mukautettu versio mRNA-rokotteestaan ​​uudelle covid-19-variantille ja saada se kliiniseen tutkimukseen käyttökelpoiseksi. Lyhyin aika perinteisten rokotteiden muokkaamiseen koronavirusvariantille on sen sijaan ollut viisi kuukautta. 

VÄITE: Jos lääkeyhtiöt eivät saa tehdä koronarokotteilla voittoa, he eivät kehitä uusia rokotteita

Tarua. Patenttien purkamiseen liittyvä aloite koskee vain pandemia-aikaa ja covid-19-taudin ennaltaehkäisyssä käytettäviä rokotteita, testejä ja lääkkeitä. Vaikka voitot eivät koronaviruspandemian aikana olisikaan yhtä mittavia, lääkeyritykset eivät suinkaan jäisi ilman tuloja. Itseasiassa monet lääkeyhtiöt ovat jo nyt ilmoittaneet huimasta kasvusta liikevaihdossaan koronarokotteiden kehittämisen johdosta. Lääkeyhtiöiden ei tulisi pyrkiä tekemään koko maailman sekoittaneella koronapandemialla taloudellista voittoa. 

Lääketeollisuus väittää, että juuri patentit auttoivat kehittämään koronaviruslääkkeet ja -rokotteet näin nopeasti. Todellisuudessa nopea kehitys oli mahdollista julkisen rahoituksen ja muiden tutkimukseen miljardeja lahjoittaneiden tahojen avulla. Tuotekehityksessä ja kliinisissä tutkimuksissa ovat auttaneet myös terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat. Silti useat lääkeyhtiöt ovat kaupallistamassa ja monopolisoimassa koronapandemian aikaiset tieteelliset läpimurrot, jotka on tehty julkisissa laboratorioissa julkisella rahalla. Tähän rahoitukseen ei ole valitettavasti sidottu ehtoja, jotka edellyttäisivät rokotteiden kehittäjiä tekemään covid-19-rokotteista kohtuuhintaisia ja laajasti saatavilla olevia kaikille niitä tarvitseville. Koronavirusrokotteet tulisi myydä omakustannehintaan, sillä lääkeyritykset ovat vastaanottaneet mittavaa julkista rahoitusta.  

Kourallinen yrityksiä, mukaan lukien AstraZeneca, on luvannut myydä koronarokotteita voittoa tavoittelemattomalla hinnalla pandemian aikana. Tästä huolimatta yksikään yritys ei ole vielä jakanut tietoa tuotekehitykseen, kliinisiin kokeisiin tai valmistukseen liittyvistä kustannuksistaan. Näiden tietojen avoimuus on avainasemassa, jotta yleisön on mahdollista arvioida koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden hintoja.  

Tarve varmistaa maailmanlaajuinen avoin pääsy ja oikeus tuottaa ja toimittaa covid-19-terveysteknologiaa on tunnustettu laajalti pandemian alusta lähtien. Useat valtionjohtajat ovat lausuneet, että koronavirustautiin kehitettyjä lääketieteellisiä tuotteita tulee kohdella maailmanlaajuisina julkishyödykkeinä. Käytännön toimia tämän edistämiseksi ei kuitenkaan ole nähty. Lääkeyhtiöt tekevät edelleen salaisia kahdenvälisiä kaupallisia lisenssi- ja ostosopimuksia, jotka heikentävät väestöryhmien pääsyä lääkkeisiin ja rokotteisiin matalan ja keskitulotason maissa. 

Patentit lisäävät epävarmuutta ja kustannuksia, viivästyttävät kilpailua ja pitävät rokotteiden hinnat korkealla, mikä haittaa elintärkeiden rokotteiden saatavuutta erityisesti matalan ja keskitulotason maissa. Lääkärit Ilman Rajoja on jo vuosikymmeniä taistellut sen puolesta, että kukaan ihminen ei kuolisi turhaan sen takia, että lääkkeet ovat liian kalliita. Historiallinen esimerkki patenttien purkamisen hyvistä tuloksista kansanterveyttä laajasti uhkaavassa tilanteessa on hiv-lääkitys, jonka hinta laski, kun immateriaalioikeuksista poikettiin valmistamalla rinnakkaislääkettä Intiassa, jossa oli tuolloin löyhempi patenttilainsäädäntö. Tuotantoa sekä rinnakkaislääkkeiden valmistusta saatiin lisättyä ja miljoonia ihmisiä pelastui, kun potilailla myös matalan tulotason maissa oli ensimmäistä kertaa varaa lääkkeisiin.  

Patenttijärjestelmää ei ole kehitetty pandemiatilanteeseen ja immateriaalioikeuksissa on joustavuutta juuri hätätilanteita varten. Maailmanlaajuinen ihmisiä laajasti uhkaava koronaviruspandemia, joka on pakottanut monet yhteiskunnat sulkeutumaan ja aiheuttaa yhä massiivista haittaa yksilöille ja yrityksille, on juuri tällainen poikkeuksellinen hätätilanne. Miksi tätä joustavuutta ei hyödynnetä tilanteessa, jossa jokainen keino pandemian voittamiseksi pitäisi ottaa avosylin vastaan? 

VÄITE: Jos patentit puretaan, koronarokotteet eivät ole turvallisia eikä niiden valmistusta valvo kukaan 

Tarua. Rokoteturvallisuutta valvoo kunkin maan ja alueen oma lääkevalvontaviranomainen. Patenttien väliaikainen purkaminen ei tarkoittaisi vähäisempää valvontaa rokotteiden turvallisuuteen liittyen.  

Aineettomat oikeudet ovat hidastaneet covid-19-taudin torjuntaan tarvittavien diagnostisten ja lääketieteellisten tuotteiden sekä lääkkeiden ja rokotteiden tuotantoa ja jakelua. Patenttien purkamista koskevan ehdotuksen tarkoituksena on antaa maille mahdollisuus olla soveltamatta tai panematta täytäntöön patentteja ja muita yksinoikeuksia, kunnes maailmanlaajuinen laumasuoja saavutetaan. Jos ehdotus hyväksytään, se lähettäisi potentiaalisille valmistajille tärkeän signaalin, että koronavirustaudin ehkäisyyn ja hoitoon tarvittavia tuotteita voi alkaa valmistaa pelkäämättä, että patentit tai muut monopolit sitä estävät.  

Lääkeyhtiöt perustelevat vastahakoisuuttaan patenttien purkamiseen vetoamalla esimerkiksi rokotteiden turvallisuuteen ja siihen, että niiden valmistaminen vaatii patentteihin liittyvien teknologioiden osaamista ja pystyttämistä, korkeatasoista toimintaympäristöä ja tuotannon laadunvalvontaa. Lääkeyhtiöt ovat argumentoineet samaan tapaan vuosituhannen vaihteessa, kun lääketeollisuuden immateriaalioikeuksia kyseenalaistettiin aids-taudin yhteydessä. Jos patentit olisivat ainoa tae lääkkeen tai rokotteen turvallisuudesta, markkinoilla ei myöskään olisi rinnakkaislääkkeitä, joiden patentit ovat vanhentuneita, mutta lääkevalvontaviranomaisten hyväksymiä. On selvää, että turvallisuudesta ei voida tinkiä rokotteiden ja lääkeaineiden valmistamisessa, mutta tämä ei ole ongelma, sillä asiantuntija-apua, teknologiaa ja osaamista voidaan myös siirtää alueelta toiselle. Tähän perustuu Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön vaatimus teknologiaosaamisen jakamisesta patenttien purkamisen lisäksi.  

Lääkärit Ilman Rajoja on huolissaan siitä, että kaikkein turvallisimmiksi ja tehokkaimmiksi osoitettujen koronavirusrokotteiden saatavuutta voivat rajoittaa poliittiset tai kaupalliset edut.  

VÄITE: Nopeasti kehitettyjä koronarokotteita testataan ihmisillä

Tarua. Kaikkien rokotevalmistajien rokotteiden pitää läpäistä sama myyntilupaprosessi, jossa rokotteen turvallisuutta arvioidaan. Rokotteita ja lääkeaineita yhteisesti koskevista arviointikriteereistä ei jousteta prosessin nopeuttamiseksi. Myyntilupaa voidaan hakea, kun rokotevalmisteen turvallisuus ja teho pystytään osoittamaan. Koronavirusrokotteet ovat käyneet läpi samat tutkimusvaiheet ja niitä arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokriteereillä kuin muitakin lääkevalmisteita, vaikka tutkimusta ja myyntilupaprosessia on nopeutettu. 

Rokotteen tehon, turvallisuuden ja väestövaikutusten seuranta jatkuu myyntiluvan saamisen ja markkinoille tulon jälkeen. Tämä tutkimuksen vaihe on normaali ja näin toimitaan jokaisen uuden myyntiluvan saaneen lääkeaineen ja rokotteen kanssa. Pitkäaikaisseurantaa toteutetaan, sillä lääketutkimuksissa on mahdotonta havaita rokotteen pitkän aikavälin vaikutuksia. Näin kerätään tietoa muutoksista taudin levinneisyydessä sekä rokotteen ominaisuuksista ja mahdollisista harvinaisista haittavaikutuksista, jotka ilmenevät laajemmassa käytössä tai vuosien jälkeen. Rokotteen tehon ja turvallisuuden seuranta jatkuu niin kauan kuin sitä käytetään.  

Vaikka uudet covid-19-tautia vastaan kehitetyt rokotteet ovat valmistuneet ennätyksellisen nopeasti, niitä ei ole kehitetty alusta asti hetkessä. On monen asian summa, että covid-19-rokotteet on saatu markkinoille nopeasti, mutta avain asemassa on ollut aiempiin koronavirustauteihin, kuten SARS- ja MERS-virukseen, sekä rokotteisiin liittyvien tutkimusten ja -tiedon hyödyntäminen. Tämänhetkiset koronarokotteet ovat joko mRNA- tai adenovirusvektorirokotteita, joista molempia on kehitetty jo pitkään. mRNA-rokotteet keksittiin 90-luvulla taistelussa ebolaa, vesikauhua ja influenssaa vastaan ja adenovirusrokotteet 80-luvulla hiv:n, tuberkuloosin ja malarian ehkäisyyn.  

Koronarokotteiden kehittämistyöhön on pistetty valtavasti resursseja ja investointeja eri puolilla maailmaa. Rokotetutkimuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia koehenkilöitä niin Euroopassa kuin muualla maailmassa ennen myyntiluvan saamista. Tutkijat, lääketeollisuus ja lääkeviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä aiempaa enemmän kehitystyön alusta asti, jotta rokotteiden kehittäminen onnistuisi mahdollisimman nopeasti. 

VÄITE: Rokotteita lahjoitetaan jo matalan tulotason maihin

Totta ja tarua. Tällä hetkellä vauraat maat lahjoittavat rokotteita Maailman terveysjärjestö WHO:n COVAX-ohjelman kautta matalan ja keskitulotason maihin. Se, että joillain mailla riittää rokotteita lahjoitettavaksi asti kertoo tilanteen räikeästä eriarvoisuudesta ja siitä, että rikkaat maat ovat hamstranneet rokotteita yli tarpeidensa. Rokotteiden lahjoittaminen ei kuitenkaan yksin riitä pandemian päättämiseen. COVAX-ohjelman avulla on mahdollisuus rokottaa vain 20 prosenttia maailman väestöstä.  

Koronavirusrokotteiden saatavuuteen liittyvä eriarvoisuus on hälyttävää. Ainoastaan vähän yli neljä prosenttia matalan tulotason maiden väestöstä on saanut ensimmäisen koronarokotteen 2021 loppuvuoteen mennessä, kun vauraimmissa valtioissa vastaava luku on yli viisikymmentä. On selvää, että tämänhetkinen systeemi, jossa rokotteet valmistetaan vauraissa maissa patenttien turvan takana ja rikkaat valtiot pääsevät vetämään parhaat päältä, ei toimi. 

Kun pandemia ensin julistettiin alkaneeksi, maailmanjohtajat puhuivat rokotteen olevan julkishyödyke ja kannustivat maailmaa näyttämään kansainvälistä solidaarisuutta. Pandemian jatkuttua lähes kaksi vuotta, todellisuus ei voisi olla kauempana tästä. Rokotteiden lahjoittamisen lisäksi rokotetuotanto on pystyttävä nostamaan tarvittavalle tasolle ja mahdollisimman monelle rokotevalmistajalle on varmistettava pääsy kaikkiin rokotetuotannon vaiheisiin liittyvään tietotaitoon, aina tuotannon alusta rokotteen valmistamiseen ja pakkaamiseen asti. Mitä nopeammin koronaviruksen torjunnassa käytettäviä rokotteita ja lääkkeitä on saatavilla maailmanlaajuisesti, sitä nopeammin pandemia loppuu, mikä on meidän kaikkien etu. 

Pandemia ei ole ohi missään, ennen kuin se on ohi kaikkialla. Allekirjoita vetoomus ja vaadi Suomea vaikuttamaan patenttisuojasta poikkeamiseen.  

Uutinen

Ihmisiä täpötäydessä puisessa veneessä Välimerellä. Puisen veneen laidalla on pelastusvene, joka on jakanut ihmisille pelastusliivit.
Välimeri

10 henkeä lisää menetettynä Välimerellä – myös pelastettujen lasten määrä ollut syksyllä entistä suurempi

Lue lisää
Keski-Afrikan tasavalta

Kylä vailla tukea – ”Ainoa desinfiointiaine synnytyksessä oli sitruuna”

Lue lisää
Kuva kolmesta pojasta, jotka pitävät isoa lehteä kasvojensa edellä
Keski-Afrikan tasavalta

Väkivallankin keskellä lapsilla on unelmia Keski-Afrikan tasavallassa: ”Isona minusta tulee presidentti”

Lue lisää
Kolme sairaanhoitohenkilökunnan jäsentä suorittavat leikkausta.
Afganistan

Puolueettomuus kriisitilanteessa takaa työn jatkumisen Afganistanissa

Lue lisää
Avustustyöntekijä avustaa miestä nousemaan puisesta veneestä pelastusveneeseen.
Libya

Pelko ja epätoivo ajavat yrittämään matkaa Välimeren yli: “Meidät palkattiin keräämään meressä kelluvia kuolleita ruumiita”

Lue lisää
Hoitohenkilökunta nostaa potilasta sairaalasängyltä
Afganistan

Lääkärimme juoksivat kaduilla taisteluiden välissä hoitaakseen loukkaantuneita Afganistanissa

Lue lisää
Naisen silmät
Kreikka

Vuosi Morian tulipaloista: Eurooppa ei vieläkään tarjoa ihmisarvoista kohtelua turvaa hakeville ihmisille

Lue lisää
Afganistan

Afganistanissa työskennellyt lääkäri seuraa uutisia täysin eri silmin

Lue lisää
Kariantti Kallio Keski-Afrikan tasavallassa

Kariantti Kallio

”Vaikeinta avustustyössä on, kun tiedostaa, että ihmishenki olisi Suomessa voitu pelastaa”

Lue lisää
Kaksi miestä hoitaa paareilla makaavaa loukkaantunutta miestä. Miehen verinen käsi on paketoitu.
Afganistan

Loukkaantuneiden ja sotaa paenneiden määrät kasvavat, kun väkivaltaisuudet leviävät ympäri Afganistania

Lue lisää
Mies ja nainen istuvat vierekkäin ja pitävät toisiaan kädestä kiinni. Miehellä on käsi naisen ympärillä, ja kumpikin hymyilee.
Ukraina

Rakkautta ja muita parannuskeinoja: “Haluan kertoa tarinani, koska minä olen hengissä”

Lue lisää
Poika makaa sairaalasängyssä. Hänen päänsä ympärillä on kääreitä.
Afganistan

Afganistanin yhteenotot yhä intensiivisempiä: “Tilanne on ollut kauhea jo kuukausia, mutta nyt se on pahentunut entisestään”

Lue lisää
Valkoiseen kaapuun ja kasvomaskiin pukeutunut mies jakaa pieniä pähkinätahnapusseja hänen ympärilleen kokoontuneelle joukolle naisia ja lapsia.
Somalia

Sairautta, tulvia ja kuivuutta: eteläisessä Somaliassa toistuvia hätätiloja

Lue lisää

Rinnakkaislääketuotanto laskee lääkkeiden hintoja – lääkepatentit estävät rinnakkaislääkkeiden valmistusta

Lue lisää
Joukko ihmisiä kulkee raunioiden keskellä. Osa juoksee, osa katselee ympärilleen. Taustalla näkyy sortunut talo, jonka vieressä on muutamia vielä pystyssä oleva talo.
Palestiina

Kokemuksia Gazasta: “Elämme yötä päivää kauhun vallassa.”

Lue lisää
Kuva kerrostalon raunioista.
Palestiina

Kymmeniä siviilejä kuoli ja Lääkärit Ilman Rajoja -klinikka vaurioitui Israelin ilmaiskussa Gazaan

Lue lisää
Cookie Settings