© Jean-Pierre Amigo

Ukrainan sota

Lääkärit Ilman Rajoja on paikan päällä Ukrainassa ja naapurimaissa. Toimitamme alueelle lääkkeitä ja sairaanhoidon tarvikkeita sekä annamme sairaaloille ukrainalaisten pyytämää täydennyskoulutusta. Lisäksi siirrämme potilaita lääkintäjunalla ja ambulanssilla Ukrainan itäosista hoitoon maan turvallisempiin osiin. Tarjoamme humanitaarista apua turvallisesti ja puolueettomasti.

KIITOS TUESTANNE

Laajan Ukrainaan osoitetun tuen ansiosta olemme saaneet riittävästi lahjoituksia kattamaan Ukrainan toimintamme tällä hetkellä, ja olemme kaikesta tästä tuesta todella kiitollisia. Periaatteisiimme kuuluu, että keräämme varoja maihin tai projekteihin vain humanitaaristen tarpeiden ja toimintamahdollisuuksiemme mukaan. Tästä syystä emme voi nyt vastaanottaa Ukrainaan korvamerkittyjä lahjoituksia.

 

Apua tarvitaan tälläkin hetkellä monessa kriisissä eri puolilla maailmaa. Siksi keräämme varoja myös muihin kriiseihin esimerkiksi hätäapurahastomme kautta. Kun kriisi iskee, eri puolilla maailmaa toimivat ammattilaisemme voivat käydä töihin välittömästi. Juuri hätäapurahaston turvin pystyimme toimimaan nopeasti myös Ukrainassa keväällä 2022.

Miten Lääkärit Ilman Rajoja vastaa tilanteeseen nyt?

Lääkärit Ilman Rajoja on paikan päällä Ukrainassa. Tarve humanitaariselle ja lääkinnälliselle avulle on suuri, ja se kasvaa nopeasti.

Ukrainalaiset lääketieteen ammattilaiset työskentelevät kellon ympäri äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa rintamalla tai sen lähellä olevissa sairaaloissa. Tuemme heitä muun muassa toimittamalla lääkintätarvikkeita. Lisäksi tarjoamme teknistä tukea ja koulutusta.

Sodassa lääkärit ja hoitajat tarvitsevat uudenlaista osaamista. Ukrainassa lääkärit ovat kokeneita ja monet pitkälle kouluttautuneita erikoislääkäreitä, mutta viime vuosina vain harva heistä on hoitanut kranaattien, pommien tai muiden räjähtävien ammusten aiheuttamia vammoja. Tavanomaisessa hoitotyössä ei myöskään välttämättä kohtaa tilanteita, joissa potilaita on samanaikaisesti valtava määrä. Olemmekin järjestäneet sairaaloille niiden pyytämää lisäkoulutusta suuronnettomuuksien hallinnasta ja sotavammojen hoidosta.

Muun muassa potilaiden vammat ja kertomukset osoittavat, että siviilien turvallisuutta ei huomioida. Ihmisiä kuolee ja haavoittuu kodeissaan sekä pakomatkalla. Hoidamme erittäin haavoittuvassa asemassa olevia potilaita, kuten ikääntyneitä, jotka eivät ole ehtineet turvaan kellareihin pommitusten alkaessa. Hyökkäykset kohdistuvat myös vilkkaisiin asuinalueisiin ja siiviili-infrastruktuuriin, kuten sairaaloihin ja rautatieasemille.

Olemme syvästi huolissamme konfliktin seurauksista Ukrainassa asuvien terveyteen. Tänä ratkaisevana aikana on tärkeää, että jokainen voi jatkossakin saada tarpeellista terveydenhuoltoa. Kahdeksan vuotta kestäneen konfliktin jaloissa eläneillä ihmisillä oli jo ennen nykyistä sotaa erityisiä sairaanhoidon tarpeita. Olemme huolissamme pitkittyneiden taistelujen vaikutuksista potilaisiin. Pyrimme varmistamaan hoidon ja säännöllisen lääkityksen jatkumisen haavoittavassa asemassa oleville potilaille, kuten vanhuksille, vammaisille ja kroonisia sairauksia sairastaville, jotta heidän tilansa ei pahenisi.

Lääkärit Ilman Rajoja haluaa varmistaa lääkkeiden jatkuvan saatavuuden hiv- ja tuberkuloosipotilaille sekä lääkeresistenssiä tuberkuloosia sairastaville potilaille. Olemme tehneet useita lahjoituksia sekä Ukrainassa että naapurimaissa varmistaaksemme, että paikalliset terveydenhuoltolaitokset voivat tarjota potilaille lääkkeitä, jotta he voivat jatkaa hoitoaan.

Myös mielenterveyshuoltoon tarvitaan tukea. Tarjoamme yksilö- ja ryhmäistuntoja, sekä mielenterveyskoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme havainneet ihmisten kärsivän voimakkaasta pelosta, jatkuvasta stressistä, huolesta, toivottomuudesta ja paniikkikohtauksista. Pyrimme myös varmistamaan, että psyykkisistä sairauksista kärsivillä on mahdollisuus saada lääkitystä ja hoitoa.

Sota muuttuu nopeasti, ja potilaidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on meille tärkeintä. Yksi asia on kuitenkin varma: ihmiset konfliktin keskellä tarvitsevat mahdollisimman paljon tukea.

TUE TYÖTÄMME KRIISIALUEILLA

Riippumattomana ja puolueettomana, sairaanhoitoon keskittyvänä humanitaarisena järjestönä Lääkärit Ilman Rajoja voi reagoida nopeasti hätätilanteisiin ja toimittaa kiirreellistä sairaanhoitoa apua tarvitseville ihmisille –riippumatta siitä, keitä he ovat.

 

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi autat varmistamaan, että olemme valmiina tarjoamaan lääketieteellistä apua siellä, missä hätä on suurin.

Työmme Ukrainassa

Lääkärit Ilman Rajoja on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 1999, muun muassa hoitanut tuberkuloosia ja C-hepatiittia sairastavia ihmisiä.

Dniprossa ja Zaporižžjassa työskentelemme vastaanottokeskuksissa ja turvakodeissa sekä niiden lähiympäristössä tarjotaksemme mielenterveystukea ihmisille, jotka ovat onnistuneet pakenemaan alueilta, joissa konflikti on ollut voimakas. Hostomelissä Kiovan lähellä otamme vastaan potilaita, mukaan lukien lapsia, joilla on vakavia psyykkisiä vaivoja.

Donetskin maakunnassa olemme pyrkineet parantamaan etulinjan lähellä sijaitsevissa kylissä ja kaupungeissa asuvien heikossa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa. Olemme tarjonneet myös koulutusta ja tukea lääkäreille ja sairaanhoitajille, jotka työskentelevät kontaktilinjan lähellä sijaitsevissa terveyskeskuksissa. Olemme kouluttaneet lääkäreitä ja sairaanhoitajia antamaan mielenterveysongelmiin liittyvää hoitoa ja tukea. Konfliktin koettelemille ihmisille mielenterveyden hoito on tärkeää, mutta perusterveydenhuollossa sitä ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Luhanskin läänissä olemme tehneet yhteistyötä alueellisen hiv- ja tuberkuloosiohjelman kanssa jo vuoden ajan. Olemme tehneet yhteistyötä olemassa olevien terveydenhuoltolaitosten kanssa parantaaksemme pitkälle edenneen hi-viruksen diagnostiikka- ja hoitokapasiteettia. Olemme myös lahjoittaneet lääkkeitä infektioiden hoitoon sekä rokotteita, materiaaleja ja laboratoriolaitteita.

Luoteis-Ukrainassa Zhytomyrissä olemme tehneet yhteistyötä viranomaisten kanssa parantaaksemme ja tehostaaksemme lääkeresistentin tuberkuloosin hoitoa. Olemme muun muassa käynnistäneet tutkimusprojektin, jossa on kehitetty diagnostisia menetelmiä, psykologista ja sosiaalista tukea sekä uudempia ja tehokkaampia lääkkeitä, jotka annetaan vain suun kautta ja jotka aiheuttavat vähemmän sivuvaikutuksia kuin vanhat lääkkeet. Tällä hetkellä tarjoamme Zhytomyrissä sosiaalista tukea tuberkuloosipotilaille. Ruoka- ja hygieniapakkausten avulla varmistamme, että turberkuloosipotilaiden hoito jatkuu ja paikallinen tuberkuloosisairaala pysyy toiminnassa. Paikallinen tuberkuloosisairaala kuljettaa näytteitä testattavaksi, jotta potilaiden tilaa voidaan seurata.

Mykolaivissa Etelä-Ukrainassa olemme tukeneet terveysviranomaisia C-hepatiittia sairastavien diagnosointi- ja hoitotyössä. C-hepatiitin sairastamiseen liittyy stigmaa ja syrjintää. Siksi olemme panostaneet myös psykososiaaliseen tukeen ja terveyskasvatukseen, minkä ansiosta yhä useammat potilaat ovat saattaneet hoidon loppuun asti, ja melkein kaikki on voitu julistaa terveiksi.

Olemme myös tukeneet myös viranomaisia covid-19-työssä Donetskissa ja Zhytomyrissä. Donetskin alueen Marinkassa meillä on ollut kaksi liikkuvaa tiimiä, jotka hoitavat kotona lieviä koronavirusinfektion oireita. Myös Donetskissa sijaitsevassa Krasnohorivkassa olemme tukeneet piirisairaalan henkilökuntaa potilaiden hoidontarpeen arvioinnissa ja seulonnassa sekä infektioiden hallinnassa.

Vaikka pitkäkestoiset tuberkuloosiin ja hiv-tartuntojen hoitoon liittyvät terveysohjelmamme Ukrainassa ovat tällä hetkellä tauolla, olemme edelleen maassa ja varaudumme tarjoamaan humanitaarista apua turvallisesti ja puolueettomasti.

Konfliktin jatkuessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa ihmisten pääsy terveydenhuoltoon ja lääkkeiden saatavuus.

Ihmiset ovat eläneet konfliktin keskellä jo kahdeksan vuotta Itä-Ukrainassa, ja sairaanhoidon tarpeet olivat korkeat jo ennen helmikuussa eskaloitunutta sotaa. Kannamme huolta pitkittyneiden taistelujen vaikutuksista potilaisiin, joista monet ovat iäkkäitä ja kärsivät kroonisista sairauksista. Konfliktin jatkuessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa ihmisten pääsy terveydenhuoltoon ja lääkkeiden saatavuus.

UKRAINAN SOTA

Konflikti Ukrainassa
Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Miljoonat ihmiset ovat nyt vaarassa.

 

Turvaa hakevat ihmiset
Sodan vuoksi miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja paenneet rajojen yli naapurimaihin. Noin yhdeksän miljoonaa ihmistä on ylittänyt kansainväliset rajat ja miljoonat muut ovat joutuneet siirtymään Ukrainan sisällä.

Lue uutisia Ukrainasta:

Lue lisää
Ukraina

Lääkärit Ilman Rajoja todistanut miinoja Ukrainassa sairaaloiden sisällä

Lue lisää
Ukraina

Babushkat rintamalinjojen välissä – ikääntyneet naiset ilman terveydenhuoltoa Ukrainassa

Lue lisää
Ukraina

Yli 200 psykiatrista potilasta evakuoitu lääkintäjunalla Harkovasta Kiovaan

Lue lisää
Ukraina

Lääkärit Ilman Rajoja kouluttaa Ukrainassa hoitohenkilökuntaa hoitamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita

Lue lisää
Ukraina

Lääkintäjunan potilaiden vammat ja kertomukset osoittavat toistuvat hyökkäykset siviilejä vastaan Ukrainassa

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaista

Ukraina

Lääkärit Ilman Rajoja todistanut miinoja Ukrainassa sairaaloiden sisällä

Lue lisää

We are looking for temporary Human Resources (HR) Manager

Lue lisää
Kongon demokraattinen tasavalta

Tuhkarokko Kongon demokraattisessa tasavallassa: loputon taistelu yhtä maailman helpoimmin tarttuvaa tautia vastaan?

Lue lisää

Naisten hyvää seksuaaliterveyttä edistetään tabuja voittamalla

Lue lisää
Bangladesh

Bangladesh: Cox’s Bazarin pakolaisleirillä hälyttävä tilanne jo ennen tulipaloa – leirillä asuvien pakolaisten ruoka-annoksia vähennetty

Lue lisää
Haiti

Toimintamme Haitissa on uhattuna Port-au-Princen turvallisuusongelmien vuoksi

Lue lisää

Lääkärit Ilman Rajoja tukee Crotonen haaksirikosta selviytyneitä Italiassa

Lue lisää
Kirurgit leikkaavat potilasta.
Syyria

Maanjäristyksen seurannaisvaikutukset Syyriassa vakavia, alueelle tarvitaan rajanylityspaikkoja ja lisää humanitaarista apua

Lue lisää
Syyria

Syyria: Sairaalat täynnä loukkaantuneita ja ruumiita

Lue lisää

Maanjäristys Turkissa ja Syyriassa

Lue lisää
Syyria

Maanjäristys synnytti heti valtavan humanitaarisen tarpeen: Lääkärit Ilman Rajoja paikan päällä luoteisessa Syyriassa

Lue lisää
Äiti syöttää lapselleen aliravitsemuksen hoitoon kehitettyä ravinnerikasta maitoa ruiskun avulla Absin sairaalassa sijaitsevassa terapeuttisessa ruokintakeskuksessa Jemenissä.
Jemen

Jemenin lapsilla on paljon akuuttia aliravitsemusta – 5 syytä tilanteeseen

Lue lisää
Välimeri

Italian uusi lakiasetus haittaa meripelastusta ja aiheuttaa kuolemia

Lue lisää
Ukraina

Babushkat rintamalinjojen välissä – ikääntyneet naiset ilman terveydenhuoltoa Ukrainassa

Lue lisää
Kongon demokraattinen tasavalta

Hiv/aids Kongon demokraattisessa tasavallassa: Vaikka edistystä on tapahtunut, haasteita on yhä valtavasti 

Lue lisää
Syyria

Lapsia kuolee Al-Holin leirillä sairaanhoidon puutteen takia, kertoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tuore raportti

Lue lisää
Mies ja nainen istuvat vierekkäin ja pitävät toisiaan kädestä kiinni. Miehellä on käsi naisen ympärillä, ja kumpikin hymyilee.
Ukraina

Rakkautta ja muita parannuskeinoja: “Haluan kertoa tarinani, koska minä olen hengissä”

Potilaskeskeinen lähestymistapa lääkeresistentin tuberkuloosin (DR-TB) hoitoon on edistänyt hoidon onnistumista Zhytomyrissa, Ukrainassa. Vielä sinä aamuna hän ei osannut aavistaa, että oli juuri tavannut tulevan vaimonsa. Sergey ei osannut arvata, että käynti jääkaapilla johtaisi lopulta ikimuistoiseen päivään. Aikaisena elokuisena aamuna Ukrainassa vuonna 2020 väsynyt 40-vuotias Sergey tapasi Natashan. Vielä sinä aamuna hän ei osannut aavistaa, että…
© Nitin George/MSF
Cookie Settings