Työmme

Lääkärit Ilman Rajoja antaa hätäapua aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon. Tehtävämme on pelastaa ihmishenkiä ja lievittää kärsimystä siellä, missä hätä on suurin.

Hoidamme potilaita, jotka kärsivät erilaisista sairauksista tai kriiseistä. Täältä voit tutustua englanniksi, minkälaisia sairauksia hoidamme ja minkälaisissa kriiseissä toimimme.

Toimimme noin 70 valtiossa ympäri maailmaa. Tutustu englanniksi, missä kaikkialla meillä on toimintaa

Vuonna 2017

  • Teimme yli 10 miljoonaa potilaskonsultaatiota. 
  • Avustimme 288 900 synnytyksessä. 
  • 45 000 lääkintä-, logistiikka- ja hallintohenkilökuntaamme kuuluvaa työntekijää tarjosivat apua eri puolilla maailmaa. Heistä 38 000 oli paikallista henkilökuntaa ja loput kansainvälisiä avustustyöntekijöitä. 
  • 96 % saamistamme lahjoituksista tuli yksityisiltä lahjoittajilta. 
  • 83 % lahjoituksista käytettiin suoraan avustustyöhön. 
  • Annoimme apua 72 maassa.
Kuvassa maailmankartta, jossa näkyy, missä maassa Lääkärit Ilman Rajoja auttoi vuonna 2017.
Vuonna 2017 meillä oli projekteja punaisilla merkityissä maissa.

Työmme Suomessa  

Lääkärit Ilman Rajoja on aloittanut toimintansa myös Suomessa! Haluamme kertoa Suomessa asuville maailmalla käynnissä olevista humanitaarisista kriiseistä, sillä mitä useampi tietää, sitä harvempi kuolee. Suomalaisten apu on korvaamatonta työllemme. 

Suomen toimiston tehtävänä on tukea kansainvälistä avustustyötämme. Suomalainen erikoissairaanhoito on maailman huippua ja etsimme uusia avustustyöntekijöitä osallistumaan projekteihin eri puolille maailmaa. Kiinnostuitko? Hae meille avustustyöntekijäksi. 

Avasimme toimiston Helsinkiin vuonna 2018. Toimiston työtä johtaa toiminnanjohtaja Linda Konate.

Kaikkea toimintaamme ohjaa lääkärin etiikka 

Meille potilas tulee aina ensin.  

Kaikki tekemämme avustustyö on ennen kaikkea lääkinnällistä. Kun lääkinnällinen apu ei yksin riitä, voimme tarjota myös suojaa, vettä, ruokaa sekä muuta apua. 

Työmme perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen, joita ovat neutraalius, riippumattomuus ja puolueettomuus.  

Neutraalius 

Me autamme ihmisiä siellä, missä tarve on suurin riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta. 

Riippumattomuus 

Annamme apua ainoastaan lääketieteellisin perustein riippumatta poliittisista, uskonnollisista tai taloudellisista intresseistä. Tämä on mahdollista, koska yli 90 % rahoituksestamme on peräisin yksityisiltä lahjoittajilta. 

Puolueettomuus 

Me olemme puolueettomia aseellisissa konflikteissa, emmekä aja kenenkään konfliktin osapuolen asiaa.  

Kerromme todistamastamme hädästä 

Puolueettomuus ei ole sama asia kuin hiljaisuus. Meillä on velvollisuus kertoa työssämme todistamastamme hädästä. Kun pääsy elintärkeään sairaanhoitoon on estetty, kun työntekijämme todistavat äärimmäistä väkivaltaa, kun humanitaariset kriisit painuvat unohduksiin ja kun apua hyväksikäytetään, tuomme vääryydet päivänvaloon. 

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus 

Olemme vastuussa työstämme potilaillemme ja lahjoittajillemme. Päätöksentekomme on läpinäkyvää. Arviot, kritiikki ja työstämme käyty keskustelu on välttämätöntä, jotta voimme jatkuvasti tulla paremmaksi työssämme.