Vad är Läkare Utan Gränser?

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst.

Vi anser att alla har rätt till medicinsk hjälp oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi respekterar patienternas integritet och bemöter dem med respekt.

Idag arbetar Läkare Utan Gränser i omkring 70 länder med fler än 45 000 anställda, varav ungefär 8 000 internationella fältarbetare. Vi hanterar upp till 10 miljoner patientkonsultationer varje år. Vid behov bistår vi människor med förnödenheter och rent vatten.

Vår historia

Läkare Utan Gränser – Médecins Sans Frontières (MSF) grundades år 1971 i Frankrike av en grupp läkare och journalister. Deras målsättning var att upprätta en oberoende organisation som fokuserar på effektiv och opartisk akutmedicin. De ansåg att det behövdes en medicinsk hjälporganisation som talar ut om orättvisor och övergrepp i samband med kriser och krig.

År 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredpris för vårt humanitära arbete världen över. För prispengarna startade vi Accesskampanjen som har som mål att alla människor ska få tillgång till livräddande mediciner.

Genom Accesskampanjen strävar vi också efter att utveckla läkemedel och vaccin som är förmånliga och tillgängliga för behövande, oberoende av omständigheter.

Våra principer

All vår verksamhet styrs av medicinsk etik och principerna neutralitet, oberoende och opartiskhet.

Här är våra principer:

Patienterna först

Vårt arbete är först och främst medicinskt– alla våra aktiviteter är baserade på medicinsk etik. Vi respekterar patienternas autonomi, patientsekretess och rätt till informerat samtycke.

Vi är neutrala

Vi behandlar patienter enligt största behov, oberoende av patientens etnicitet, religion, politiska åsikt eller annan övertygelse.

Vi är oberoende

Över 90 procent av våra inkomster kommer från privata givare. Därför kan vi själva bestämma över vårt arbete, oberoende av politiska, religiösa eller ekonomiska intressen.

Vi är opartiska

Vi tar inte ställning och ingriper inte utifrån krav som ställs av regeringar eller stridande parter i konflikter.

Vi bär vittnesmål

Vi arbetar nära till människor i nöd och har därför en skyldighet att öka allmänhetens medvetenhet om deras svårigheter för att i slutändan bidra till att förbättra deras situation.

Läkare Utan Gränser i Finland

I Finland vill vi sprida kunskap om humanitära kriser runt om i världen. Det finländska kontorets uppdrag är att stödja vår internationella verksamhet och vi rekryterar fältpersonal för våra insatser utomlands. Framför allt söker vi medicinsk personal.

Kontoret i Helsingfors öppnades 2018, med Linda Konate som verksamhetsledare.

Läkare Utan Gränser i Finland är en del av Läkare Utan Gränser i Sverige.

Cookie Settings