Integritetspolicy

Integritetspolicy uppdaterad 26.6.2019

Inledning

Din personliga integritet är något Läkare Utan Gränser tycker är oerhört viktigt och tar på största allvar. Vi är en del av den internationella rörelsen Médecins Sans Frontières (MSF) och måna om att du ska kunna ta del av hur vi arbetar med insamlade personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du därför läsa om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Du kan också ta del av de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi använder för att skydda din personliga integritet. För oss är det självklart att du själv ska kunna kontrollera vilka av dina uppgifter som finns i våra register. Här i policyn kan du läsa om hur du gör detta.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras av oss och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst (vilket hänger ihop med din roll som t.ex. givare, anställd, arbetssökande, fristående konsult eller medlem). Vi följer Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) riktlinjer för den nya personuppgiftslagen GDPR. Längst ner i dokumentet hittar du en kort ordlista som förklarar de begrepp vi använder i denna policy.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy gäller alla vars personuppgifter Läkare Utan Gränser samlar in och behandlar. Den är tillämplig på dig som till exempel:

 • besöker Läkare Utan Gränser-organisationens finska webbplats eller använder våra digitala kanaler
 • ge en gåva till Läkare Utan Gränser eller blir månadsgivare hos oss
 • prenumererar på till exempel vårt nyhetsbrev
 • ansöker om att bli medlem i organisationen Läkare Utan Gränser och godkänner medlemskapet
 • ansöker om att bli medlem i organisationen Läkare Utan Gränsers styrelse och blir vald
 • söker anställning vid organisationen Läkare Utan Gränsers byrå i Finland
 • erbjuder dina tjänster som fristående underleverantör eller konsult
 • kontaktar våra
 • kontaktar oss angående andra ärenden per post, e-post, telefon eller via vår webbplats eller sociala medier
 • besöker vår webbplats eller våra kanaler i sociala medier (alltså tjänster av tredje parter, såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube)
 • ingår ett professionellt avtal med oss (till exempel som representant för en tjänsteleverantör, representant för median, politiker, eller annan medlem i en intressegrupp)
 • deltar i något av våra evenemang (till exempel konferenser, seminarier, utbildningar eller informations- eller diskussionskvällar)
 • andra lämpliga omständigheter förverkligas

Du observerar väl att Sveriges Läkare Utan Gränser-organisationens integritetspolicy gäller dig som är

 • en hjälparbetare bosatt i Finland som söker till hjälparbete via Sveriges byrå eller redan är en hjälparbetare
 • medlem i Sveriges Läkare Utan Gränser-föreningen och bosatt i Finland

De olika policy är mycket likartade och grundar sig på samma principer men i processerna kan finnas skillnader. Ytterligare information om Sveriges Läkare Utan Gränser-organisationens integritetspolicy hittas här.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som Läkare Utan Gränser gör med personuppgifterna, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar endast uppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet och där vi klart kan motivera behovet av uppgiften. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

JAG ÄR GIVARE

Om du registrerar en gåva eller köper något i vår webbshop kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vår givardatabas och spara dem i upp till 6 kalenderår efter din senaste gåva. Om du är månadsgivarekan vi registrera dina uppgifter så länge som du fungerar som givare och i sex år efter detta.

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter (adress, mobilnummer, epost-adress), födelsedatum, kön, språk samt kontonummer om du skänker via autogiro. Vi kan också komma att samla in transaktionshistorik såsom typ av gåva, tidpunkt för gåva och gåvobelopp och betalningssätt. I samband med stora gåvor samt gåvor från stora givare, företagsgåvor, gåvor från stiftelser, gratulationsgåvor och minnesgåvor, testamenten samt egna insamlingar till förmån för Läkare Utan Gränser kan vi även komma att göra noteringar om givarens önskemål och intressen.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Uppgifterna samlas i Finlands Läkare Utan Gränser-organisationens givarregister. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • fullgöra din gåva, beställning eller begäran
 • behandla din betalning samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier
 • tacka för din gåva och berätta hur insamlade medel används och hur du kan fortsätta att stödja oss
 • informera om vårt arbete och vår organisation
 • identifiera dig som givare och bekräfta att du är myndig
 • erbjuda dig god givarservice genom att t ex administrera din givarprofil, rätta felaktiga uppgifter eller att på din anmodan skicka information eller gåvoblad till dig (t ex i testamentärenden eller i samband med gratulations- och minnesgåvor)
 • kommunicera med dig via post eller våra digitala kanaler (per e-post eller text- eller bildmeddelanden)
 • analysera, gruppera och samla in statistik över våra givare efter urval, prioritering och preferenser (s k profilering) i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden
 • analysera givarbeteenden i syfte att felsöka, underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på med målet att förbättra vår kommunikation och användarupplevelsen
 • administrera givarregistret (systemadministration) i syfte att upprätta god registervård
 • uträtta andra lämpliga åtgärder

 • uppfyllande av avtalet som vi ingått med den registrerade
 • vår lagstadgade förpliktelse
 • den registrerades samtycke
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Läkare Utan Gränser-organisationen i Finland kan använda utomstående tjänsteleverantörer såsom Suomen Asiakastieto Oy:s tjänster i direkt marknadsföring för eventuella kommande gåvogivare. Vi hanterar personuppgifter endast när den registrerade gen en gåva.

Läkare Utan Gränser-organisationen i Finland uppdaterar registrerade uppgifter, till exempel adress- och telefonnummer regelbundet från en tredje parts register, för att försäkra att kontaktuppgifterna är uppdaterade.

JAG ÄR ARBETSSÖKANDE

Om du ansöker om att bli fältarbetare eller söker en tjänst i vår svenska verksamhet, ett kontorsvolontärsuppdrag eller ett uppdrag som fristående konsult, kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem och spara dem i upp till 24 månader.

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och epost-adress), din CV med information om dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet, ditt personliga brev, fotografi på dig, dina betyg och intyg, resultat från ev tester samt uppgifter från dina referenser (såsom omdömen och hälsa, t ex anmärkningar kring din arbetsinsats) och andra uppgifter som du har tilldelat oss.

Om du söker en tjänst inom medelanskaffning, en ledande befattning inom Läkare Utan Gränser eller om att bli styrelsemedlem i Läkare Utan Gränser kan vi göra en kreditkontroll på dig i rekryteringsprocessens slutskede. Eftersom legitimationskontroll och kreditkontroll kan innehålla känsliga personuppgifter om dig kommer du att få lämna ett särskilt samtycke innan kontroll utförs. Det kan även hända att du i samband med utförande av ev tester kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Administrera din ansökan och selektera kandidater i rekryteringsprocessen.
 • Kommunicera med dig i rekryteringsprocessen via vår rekryteringsplattform, via telefon, epost, sms/mms eller via våra plattformar i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube).
 • Ta fram statistik över ansökningar i syfte att analysera beteenden och mönster (statistiken tas fram på aggregerad nivå, utan att identifiera enskilda individer).
 • Analysera och gruppera ansökningar efter urval, prioritering och preferenser (s k profilering) i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden.
 • Analysera ansökningsbeteenden i syfte att felsöka, underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på med målet att förbättra vår kommunikation och användarupplevelsen.
 • Utföra kontroller av t ex legitimation (medicinsk personal) eller kreditvärdighet (högre befattningar samt befattningar inom insamling).
 • Utföra andra lämpliga åtgärder.

 • den registrerades samtycke
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås av förespråkare som den registrerade angett.
 • Uppgifter fås från offentliga källor.

JAG TÄNKER ANSÖKA TILL HJÄLPARBETE

Om du är bosatt i Finland och vill delta i Läkare Utan Gränser-organisationens hjälparbete sköts ditt ärende av Läkare Utan Gränser-organisationens byrå i Sverige i enlighet med svensk integritetspolicy. Denna kan man bekanta sig här. Läkare Utan Gränser-organisationens byrå i Sverige kan dela ut uppgifter om ansökanden som är bosatta i Finland till Läkare Utan Gränser-organisationen i Finland för att administrera deras ansöknings- och rekryteringsprocess. Vi bevarar dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem i högst 24 månader från att rekryteringsprocessen har avslutats, om du inte innan detta återkallar ditt samtycke som du har gett oss för att hantera dina personuppgifter.

Vi kan samla in, hantera och bevara följande uppgifter angående dig: namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), födelsetid, medborgarskap, CV med utbildning och arbetserfarenhet, personligt brev, fotografi, vitsord och intyg, resultat från utvärderingar, tester eller uppgifter samt uppgifter som förespråkarna gett (till exempel på din arbetsprestation) allmänt taget uppgifter som du har skickat till oss i samband med arbetssökningen.

Om du är läkare, barnmorska eller psykolog kan vi även bevara din legitimation och kontrollera dess giltighet med Valvira.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Hantera din ansökan och välja kandidater i rekryteringsprocessen.
 • Kommunicera med dig via vårt rekryteringssystem på vår webbplats och eventuellt också via andra digitala kanaler (till exempel e-post eller text-, bildmeddelanden) samt tjänster inom sociala medier, bland annat Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube) och via telefon.
 • Samla in statistik på ansökningarna för att kunna analysera beteende och verksamhetsmodeller för att modifiera vår egen kapacitet (statistik framställs på allmän nivå och uppgifter angående enskilda sökanden publiceras inte).
 • Analysera och gruppera ansökningar enligt val, prioriteter och preferenser (så kallad profilering) för att kunna anpassa uppgifter, reklamer och erbjudanden för sökanden i framtiden.
 • Analysera sökandens verksamhet för att hitta fel, och upprätthålla, utveckla, testa och förbättra tekniska plattformar samt förbättra kommunikation och användarupplevelsen.
 • Kontrollera hälsovårdsexperters tillstånd (av hjälparbetare inom hälsovård).
 • Förverkliga andra lämpliga åtgärder.

 • den registrerades samtycke
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås av förespråkare som den registrerade angett.
 • Uppgifter fås från Läkare Utan Gränser-organisationen i Sverige.
 • Uppgifter fås från offentliga källor.

JAG ÄR HJÄLPARBETARE

Om du är bosatt i Finland och är en nuvarande eller har varit en hjälparbetare vid organisationen Läkare Utan Gränser sköts ditt ärende av organisationens byrå i Sverige, dessutom behandlas dina uppgifter enligt svensk datasintegritetspolicy, den kan man bekanta sig här. med på adressen https://lakareutangranser.se/var-integritetspolicy#faltpool. Den svenska byrån kan tilldela Läkare Utan Gränser-organisationen i Finland uppgifter om finländska hjälparbetare. Vi behandlar och sparar personuppgifter så länge som du är hjälparbetare. När du inte längre är hjälparbetare hos oss kan du be oss radera dem från våra system. Vi sparar dina uppgifter för att kunna kontakta dig och berätta om vår verksamhet. Om du vill vara aktiv i vår organisation sparar vi dina uppgifter även efter din tid som hjälparbetare.

Vi samlar in, hanterar och förvarar följande uppgifter på dig: namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), intresseobjekt, specialiserat kunnande, och uppgifter för visum eller arbetstillstånd (detta kan även innehålla uppgifter om din hälsa samt länder som du besökt) samt passkopia.

Om du är en läkare, sjukskötare, psykolog eller barnmorska samlar vi in, hanterar och förvarar också ditt tillstånd och försäkrar att den är i kraft med Valvira.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Administrera och utveckla av hjälparbetarepoolen i syfte att ha rätt kompetens för att bidra till att rädda liv och lindra nöd i våra hjälpprojekt.
 • Kommunicera med dig via telefon, epost, sms/mms eller våra plattformar i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) och per telefon.
 • Matcha din kompetens och profil mot tillgängliga fältuppdrag.
 • Matcha din kompetens och profil mot kommunikations- och påverkansuppdrag (press samt våra egna och andra mediekanaler)
 • Matcha din kompetens och profil mot interna och externa föreläsningar (t ex MSF-kvällar, företagspresentationer m m)
 • Publicera ditt namn och fotografi på dig i Läkare Utan Gränser-organisationens finländska byrå och/eller digitala kanaler som en del berättelser angående fältarbete, detta förutsätter dock uttryckligt samtycke.
 • Granska verksamhetstillstånd hos experter inom hälsovården (hjälparbetare inom hälsovård).
 • Genomföra andra lämpliga åtgärder.

 • uppfyllande av avtalet som vi ingått med den registrerade
 • den registrerades samtycke
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås av förespråkare som den registrerade angett.
 • Uppgifter fås från offentliga källor.
 • Uppgifter fås från Läkare Utan Gränser-organisationen i Sverige.

JAG ÄR MEDLEM

Om du är en nuvarande eller före detta medlem i Sveriges Läkare Utan Gränser-organisation sköts ditt ärende av Läkare Utan Gränser-organisationens byrå i Sverige och dina uppgifter behandlas enligt svensk dataintegritetspolicy som man kan bekanta sig här.

Om du ansöker om medlemskap i Läkare Utan Gränser i Finland och styrelsen accepterar din ansökan kan hantera och spara dina personuppgifter för att införa dig i vår medlemsdatabas. Visparar uppgifterna högst 12 månader från att ditt medlemskap upphört, om annat inte beskrivs i den rådande lagstiftningen.

Exempel på uppgifter som kan vi komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och epost-adress), din CV med information om dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet samt fotografi på dig. Dessutom kan vi komma att registrera dina bankuppgifter och om du reser i arbetet kan vi även komma att behöva registrera en kopia på ditt pass.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • följa lagstiftningens föreskrifter som gäller företags medlemsregister (föreningslagen 503/1989) samt anmäla styrelsemedlemmarna till Patent- och registerstyrelsen (PRH)
 • kommunicera med dig via post eller våra digitala kanaler (per e-post eller text- eller bildmeddelanden)
 • sköta om informeringen angående evenemang, skicka till exempel seminarium, konferenser, utbildningar och andra evenemang som Finlands Läkare Utan Gränser arrangerar (bl.a. fotografier och deltagarlistor från allmänna möten och andra medlemsevenemang)
 • genomföra andra lämpliga åtgärder

 • den registrerades samtycke
 • uppfyllande av avtalet som vi ingått med den registrerade
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås från Läkare Utan Gränser-organisationen i Sverige.

JAG ÄR ANSTÄLLD, VOLONTÄR ELLER FRISTÅENDE UNDERLEVERANTÖR

Om du är anställd, volontär eller har ett uppdrag som fristående konsult hos Läkare Utan Gränser i Finland registrerar vi dina personuppgifter i samband med att du skriver på ditt avtal. I avtalet ger du ditt samtycke till att Läkare Utan Gränser får behandla dina personuppgifter för ändamål i enlighet med vår integritetspolicy under avtalstiden. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter också efter det att avtalstiden har gått ut, t ex med hänvisning till rättslig förpliktelse.

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är de uppgifter som vi samlade in i samband med rekryteringsprocessen. Utöver de uppgifterna kan vi även komma att samla in dina bankuppgifter, uppgifter om dina närstående i form av s k next of kin-information och/eller ICE-information (in case of emergency), liksom uppgifter om din karriärutveckling (anställningar/fältuppdrag, utbildningar och andra erfarenheter) samt anteckningar i samband med medarbetarsamtal, feedback och omdömen. Vi kan även komma att behöva registrera uppgifter om din hälsa som en del av vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och om du reser i arbetet kan vi komma att behöva registrera en kopia på ditt pass.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Administrera ditt avtal (tidrapportering, semesteruppföljning, sjukfrånvaro, behörighetskontroll, arvode/lön, pension, försäkring, säkerhet m m)
 • Administrera dina resor bl a genom webprofil för bokning av resor, biljetter, hotellrum samt visum
 • Administrera dina utlägg och göra betalningar för resor, utbildningar och vaccinationer m m
 • Ta ansvar för informations- och IT-säkerhet (användaridentiteter, uppdatera lösenord och övervaka IT-apparater)
 • (För anställda i organisationen Läkare Utan Gränser) publicera ditt namn, din titel, ditt fotografi samt din arbets-e-postadress och arbetstelefonnummer på vår webbplats för att skapa en öppen, transparent och varm atmosfär i Finlands Läkare Utan Gränser-organisationen och runt omkring vårt hjälparbete vilket ändå förutsätter uttryckligt samtycke
 • Skapa listor på anhöriga och kontakta dem vid olycksfall
 • Arbeta systematiskt med kompetensutvecklings-, återkopplings- och utbildningsåtgärder
 • Kommunicera med dig via post, digitala kanaler (e-post, sms/mms) och telefon
 • Uppfylla våra lagstadgade förpliktelser som arbetsgivare angående till exempel beskattning och förskottsuppbörd, socialt skydd, arbetsskydd samt andra förpliktelser mot arbetsförvaltningens myndigheter
 • Upprätta deltagarlistor till våra olika arrangemang (konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionskvällar)
 • Sprida information i våra digitala kanaler (streama film och/eller lägga ut fotografier) om konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionskvällar
 • Genomföra undersökningar, analyser och ta fram statistik i syfte att förbättra Läkare Utan Gränser som arbets- och uppdragsgivare, avtalspart, organisation med medlemmar samt arrangör av evenemang
 • Förebygga mobbning, diskriminering, långa sjukledigheter osv. aktivt
 • Utföra andra lämpliga åtgärder

 • uppfyllande av avtalet som vi ingått med den registrerade
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)
 • vår lagstadgade förpliktelse
 • den registrerades samtycke

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • (För anställda i Läkare Utan Gränser-organisationen) personbedömning från utomstående aktör och/eller den egna arbetsgemenskapen.
 • Uppgifter fås från Läkare Utan Gränser-organisationens källor (webbplats, mediabank osv.).

JAG HAR EN ANNAN RELATION MED LÄKARE UTAN GRÄNSER I FINLAND

Om du har en affärsrelation med Läkare Utan Gränser, är kontaktperson till våra intressegrupper (såsom media, ministerier, myndigheter, andra organisationer eller andra samarbetsparter)och är intresserad av de medicinska humanitära frågor och projekt som vi driver eller om du deltar i något av våra arrangemang såsom konferenser, seminarier, utbildningar och informations- och diskussionsevenemang, kan vi komma att registrera dina personuppgifter och spara dem så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vissa uppgifter (t ex deltagarlistor m m) sparas normalt sett under en mycket begränsad tid, medan t ex leverantörs- eller journalistkontakter sparas så länge det behövs för att kunna upprätta den ömsesidiga relationen.

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är bl a ditt namn och dina kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer och epost-adress). Du kan även komma att bli filmad eller fotograferad i samband att du deltar i något av våra arrangemang eftersom de ofta spelas in och streamas via våra digitala kanaler. Om du har en affärsrelation med Läkare Utan Gränser, är journalist, politiker eller annan opinionsbildare, kan vi även komma att göra noteringar om dina intressen och om vår dialog med dig.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att:

 • Upprätta deltagarlistor till våra olika arrangemang (konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionskvällar). Notera att det inte är alltid vi upprättar en deltagarlista över våra arrangemang!
 • Sprida information i våra digitala kanaler (streama film och/eller lägga ut fotografier) från konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionsevenemang
 • Upprätthålla kontakt med dig som representant för tjänsteleverantör eller media eller andra samarbetspartners, t ex via epost eller telefon, i syfte att lätt kunna få t ex god kundservice
 • Upprätthålla kontakt med dig som är journalist, politiker eller annan samarbetspart, via t ex epost eller telefon, i syfte att kunna bedriva effektivt kommunikations- och påverkansarbete
 • Internkontroll av t ex upphandlingsprocesser m m
 • Utföra andra lämpliga åtgärder

 • den registrerades samtycke
 • uppfyllande av avtalet som vi ingått med den registrerade
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås av förespråkare som den registrerade angett.
 • Uppgifter fås från offentliga källor.
 • Uppgifter fås från Läkare Utan Gränser-organisationen i Sverige.

JAG BESÖKER FINLANDS LÄKARE UTAN GRÄNSERS DIGITALA KANALER

Om du besöker våra webbplatser och använder våra digitala kanaler (t ex våra appar, våra plattformar i sociala medier och vårt givarforum eller chattfunktionen på vår webb) kan vi komma att registrera dina personuppgifter på vår webbplattform och spara dem i upp till 3 månader efter ditt besök.

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är webbtrafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, t ex IP-adress, unikt enhets-ID, operativsystem och typ av webbläsare. Vi använder även s k cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator med information från våra digitala kanaler. Mer information om användningen av cookies i våra digitala kanaler kan du läsa i avdelningen Cookies nedan.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan samt för de syften och ändamål som beskrivs under rubrikerna ”Jag är givare” och ”Jag är arbetssökande” ovan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • samla in statistik över användningen av våra digitala kanaler i syfte att analysera beteenden och mönster för att kunna anpassa vår kapacitet så att vi kan betjäna våra givare och följare; data tas fram på allmän nivå, utan att identifiera enskilda individer
 • analysera och gruppera besökarna i våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden
 • analysera användarbeteenden i våra digitala kanaler i syfte att felsöka, underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på med målet att förbättra vår kommunikation och användarupplevelsen
 • genomföra andra lämpliga åtgärder

 • den registrerades samtycke, till exempel användning och samtycke av cookies
 • vårt berättigade intresse (läs mer från Rättslig grund – Berättigat intresse)

 • Den registrerade överlämnar själv sina personuppgifter.
 • Uppgifter fås i samband med användningen av webbplatserna och andra digitala kanaler.

Rättslig grund och hur länge vi sparar dina uppgifter

Läkare Utan Gränser hänvisar till olika rättsliga grunder för de olika typer av ändamål för vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det innebär att uppgifter som vi inte längre får spara och använda för ett ändamål, t ex marknadsföring, ändå kan komma att sparas och användas för att möta kraven i ett annat ändamål, t ex bokföring. Nedan beskrivs exempel på hur vi arbetar med olika rättsliga grunder för olika ändamål med dina personuppgifter. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal använder vi som rättsliga grund för att t ex fullgöra din gåva till Läkare Utan Gränser eller ditt köp i vår webbshop. Din gåva eller ditt köp innebär en form av avtal med oss om just detta. Avtalet kräver viss administration, men så snart administrationen är avklarad använder vi inte längre avtal som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Om du är månadsgivare t ex via Autogiro fortgår avtalet till dess att du avslutar det och dina personuppgifter sparas under avtalets löptid. Uppfyllande av avtal används också om du erbjuds ett anställnings- eller kontorsvolontärsavtal av oss efter genomförd rekryteringsprocess.

Rättslig förpliktelse använder vi som rättslig grund när det finns lagkrav på att Läkare Utan Gränser sparar dina personuppgifter. Det gäller t ex redovisningen av din gåva i vår bokföring där bokföringslagen kräver att vi sparar bokföringsunderlagen i tio år. Det innebär att, även om vi inte sparar dina personuppgifter för fullgörande av avtal längre än det tar att administrera din gåva, så sparar vi dem i minst tio år med grund i rättslig förpliktelse.

Berättigat intresse är en rättslig grund som bygger på en intresseavvägning mellan Läkare Utan Gränsers intresse av att behandla dina personuppgifter och ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. De ändamål för vilka Läkare Utan Gränser använder berättigat intresse som rättslig grund finns med i denna policy under rubrikerna ”Hur vi använder uppgifterna”.

När vi behandlar dina personuppgifter med hänvisning till berättigat intresse sparar vi dem olika länge beroende på ändamål. Om du har en skänkt en gåva till oss sparar vi t ex dina personuppgifter i upp till 6 kalenderår i vårt givarregister, bl a i syfte att kunna informera dig om möjligheten att skänka nya gåvor. 6 kalenderår bygger på branschorganisationen FRIIs analys att många givare återkommer med en ny gåva inom det tidsspannet. Om du besöker vår webbplats sparar vi aldrig dina uppgifter längre 24 månader och ofta kortare än så. 24 månader bygger på standard för felsökningar, statistik m m i webbsammanhang.

Samtycke är en rättslig grund som förutsätter att det finns bevis på ett sparat samtycke. När vi ber om ditt samtycke berättar vi mycket noggrant för dig vad du samtycker dig till. Om vi får ditt samtycke hanterar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver dem eller tills du återkallar ditt samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. Att återkalla samtycket påverkar inte lagenligheten på hantering av personuppgifter som utförts före samtycket återkallats. Att ge sitt samtycke är frivilligt och att återkalla den har inte några väsentliga negativa följder. Ett exempel på användningen av samtycke som rättslig grund är en situation där Finlands Läkare Utan Gränser-organisationen tar emot arbetsansökningar via sin webbplats. Då man söker en arbetsplats eller erbjuder sina tjänster väljer man rutan ”Jag ger mitt samtycke” bredvid utrymmet för att fylla i ansökningsuppgifterna. Andra exempel är användningen av cookies på vår webbplats samt situationer där vi måste samla in känsliga personuppgifter på dig. Om man inte har gett sitt samtycke i valrutan kan man ge den skriftligt eller muntligt (i sparad form) som en del av avtalet som kan ingått med Finlands Läkare Utan Gränser-organisationen.

Samtycket kan återkallas när som helst genom att kontakta oss, kontaktuppgifter hittas i slutet av denna integritetspolicy.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för eller den tid som skilt angetts i denna integritetspolicy. När dina uppgifter inte längre är nödvändiga för något ändamål eller samtycket återkallas anonymiserar eller raderar vi uppgifterna i våra system.

Vi sparar personuppgifter som hanteras för marknadsföringssyften så länge som uppgifterna är väsentliga till det syfte som de samlades in för och så länge som vårt berättigade intresse är i kraft, om du inte motsätter dig hanteringen av dina personuppgifter eller ber att dina uppgifter raderas, vilket du har när som helst rätt till. Vi sparar personuppgifter som hanteras med samtycke fram tills samtycket återkallas eller tills personuppgifterna inte längre är väsentliga för det syfte som de samlades in för.

Information som kan lämnas ut till andra

Finlands Läkare Utan Gränser kan använda sig av utomstående tjänsteleverantörer för att hantera vissa personuppgifter. I de fall vi använder tredjepartsprodukter (leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners) för att förbättra våra tjänster till dig eller för att hantera administrationen av våra interna system så reglerar vi detta i personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part. När vi avslutar tredjepartstjänster säkerställer vi att dina uppgifter raderas från tredje part. I hantering av personuppgifter utnyttjar vi underleverantörer.

I undantagsfall kan en tjänsteleverantör till Läkare Utan Gränser befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. Det innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I de fallen vidtar vi åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Avslutningsvis kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Läkare Utan Gränser (Médecines Sans Frontières, MSF) är en internationell medlemsrörelse och Finlands Läkare Utan Gränser kan dela ut personuppgifter om medlemmar, anställda och leverantörer med samtliga sektioner och filialer inom Läkare Utan Gränser. Delning är nödvändigt för att kunna agera snabbt och effektivt med den bästa kompetensen i akuta medicinska humanitära situationer. Utbytet av personuppgifter inom Läkare Utan Gränser är reglerat i avtal mellan sektionerna.

Vi använder dessutom tjänster inom sociala medier, såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram och Google Analytics. Ytterliga information hittas i avdelningen Cookies.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Läkare Utan Gränser strävar efter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Läkare Utan Gränsers anställda och leverantörer är skyldiga att följa Läkare Utan Gränsers regler för informations- och IT-säkerhet, denna integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Vid en eventuell säkerhetsöverträdelse kontaktar vid myndigheterna och informerar de personer som säkerhetsöverträdelsen gäller.

Dina rättigheter

Du har flera olika rättigheter som hänger ihop med hanteringen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Dessa är framför allt rättigheten att får veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför vi hanterar dem och hur länge vi hanterar dem, vem som deltar i hanteringen och vilka konsekvenser hanteringen kan ha. I dessa rättigheter kan man dock tillämpa vissa förutsättningar, som baserar sig på lagstiftningen eller myndighetsförordningar som tillämpas, dessa förutsättningar beskrivs inte i följande.

Du har rätt att få veta om vi hanterar dina personuppgifter. Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kopior på dina personuppgifter. Därtill har du rätt att få information om syftet med hanteringen av personuppgifterna och typen av personuppgifterna som hanteras.

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som givare eller som har en annan relation till oss har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt dataskyddslagstiftningen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår hantering.

Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats för Läkare Utan Gränser.

Du har rätt att få dina personuppgifter listade i en allmänt använd och maskinellt läsbar form och överföra uppgifterna till en annan registeransvarig om vi hanterar dina personuppgifter med ditt samtycke eller om det är nödvändigt för att verkställa avtalet som vi ingått med dig. Du kan använda din rätt om vi hanterar dina personuppgifter automatiserat.

Du har rätt att få veta om personuppgifterna du tilldelat oss överförs till en annan organisation till exempel då de överförs till en annan IT-server. Detta gäller både då du har gett oss ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter och då hanteringen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalet som vi ingått med dig. Det tillämpas inte i hantering som vi gör på basis av förmån med rätt eller en lagenlig förpliktelse.

Om du vill utöva dina rättigheter eller du har frågor angående denna dataintegritetspolicy, ber vi dig kontakta oss per e-post [•] eller via de andra kontaktuppgifterna som finns i slutet av denna integritetspolicy. Din begäran är avgiftsfria om du inte begär om flera kopior på dina uppgifter eller vi anser att din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. I din begäran ska du klart ange hur du vill utöva dina rättigheter eller vilka uppgifter du vill ha så att Läkare Utan Gränser kan svara på din begäran ändamålsenligt. Vi ska därtill kunna bestyrka din identitet före dina dataintegritetsrättigheter förverkligas. Om vi inte kan bestyrka din identitet på din begäran ber vi om ytterligare uppgifter för att bestyrka din identitet.

Vi svarar på din begäran utan orimlig försening alltid senast inom en månad från att ha mottagit din begäran. Om vi inte av någon orsak kan förverkliga din begäran, meddelar vi orsaken till dig. Vi skickar enligt din begäran en kopia på personuppgifterna som vi hanterat till den adress som du angett i din begäran.

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till dataskyssmyndigheten i det EU-land som du är bosatt eller jobbar i eller som du misstänker att dina personuppgifter har överträtts i. I Finland är den behöriga myndigheten dataombudsmannens byrå.

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Personuppgifter om barn

Läkare Utan Gränser i Finland samlar inte in personuppgifter om barn, annat än som medresenär på hjälpuppdrag, då tillämpas policyn i organisationens Sverige-avdelning för hjälparbetare som är bosatta i Finland (läs mer från Sveriges integritetspolicy) eller när Finlands Läkare Utan Gränser besöker skolor eller andra motsvarande platser och tar foton med skriftliga tillstånd av vårdnadshavare.

Om du är vårdnadshavare och blir medveten om att ditt barn lämnat sina personuppgifter till Finlands Läkare Utan Gränser uppmanar vi dig att ta kontakt med oss. Som vårdnadshavare har du rätt att begära att ditt barns uppgifter raderas eller ge oss ditt samtycke för att spara uppgifterna den normala tiden för syftet som uppgifterna samlats in för.

Ändringar i denna integritetspolicy

Organisationen Läkare Utan Gränser förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen framgår av försättsblad samt sidfot. Om vi gör ändringar i policyn publicerar vi dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar policyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när vi samlade in dina personuppgifter, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation till Läkare Utan Gränser i Finland

Lääkärit Ilman Rajoja
Organisationens registreringsbeteckning 219.164
FO-nummer : 2832010-2
Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors

Ovan nämnda är registeransvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med den integritetspolicy.Har du frågor om Läkare Utan Gränsers behandling av personuppgifter eller vill använda dina dataintegritetsrättigheter, kontakta oss på något av följande sätt:

Brev:
Lääkärit Ilman Rajoja
Tietosuoja
Fågelsviksgatan 10
00500 Helsingfors

Epost info@laakaritilmanrajoja.fi

Telefon 044 741 2000

DEFINITIONER

En manuell eller automatisk åtgärd beträffande personuppgifter, till exempel insamling, användning eller lagring.

Personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansiktsbilder.

Personuppgifter som är skyddade med teknologiska medel för att säkerställa att uppgifterna endast kan kommas åt eller läsas av dem som har särskild tillgång.

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

En organisation som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Automatisk behandling av personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga den registrerades verksamhet.

Kallas också “rätten ett bli glömd” och ger personer som inte längre vill att personuppgifter om dem behandlas rätten att begära att deras uppgifter raderas, om det inte finns legitima skäl att behålla dem.

En organisation som bestämmer ändamålen och förutsättningarna för behandlingen av personuppgifter; i detta fall Läkare Utan Gränser-organisationen i Finland.

En fysisk person vars personuppgifter behandlas av annan.

Den registrerades rätt att av den registeransvarige få tillgång till sina egna personuppgifter eller uppgifter angående dessa.

Varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.

Externa länkar

Läkare Utan Gränser kan synas via andra kanaler än våra egna, till exempel arbetsplatsannonser, bloggtexter och reklamer Vi har inte granskat dessa kanaler, t ex webbplatser som innehåller länkar till vår webbsida. Det gör att vår integritetspolicy inte är tillämplig på behandling av personuppgifter som sker i sådana andra kanaler. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet som gäller för den sidan.

COOKIES

Läkare Utan Gränser har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Cookies är små textfiler som sparas från en webbplats på användarens dator och innehåller små mängder data. När användaren senare återvänder till webbplatsen visas webbplatsen med rätta inställningar utgående från cookies. Vi använder två typer av cookies.

Tillfälliga sessionsspecifika cookies sparas i datorns minne för den tid som du besöker webbplatsen. Dessa cookies raderas när du stänger webbläsaren.

Beständiga cookies sparas i datorn tills de raderas. Dessa cookies kan raderas i webbläsarens inställningar.

Du kan stänga av cookies i din webbläsares dataskyddsinställningar. Om du inte godkänner användningen av cookies på vår webbplats kan det påverka din användningsupplevelse och webbplatsens funktion.

Syftet med cookies är att möjliggöra användningen av olika funktioner på webbplatsen och underlätta användningen av webbplatsen. Cookies samlar in uppgifter om hur du som gäst (inte dock identifierbar) använder våra funktioner. Vi samlar in uppgifter för att förbättra vår webbplats.

På vår webbplats används analyseringsverktyget Google Analytics , och i cookies sparas på information om hur gästerna använder webbplatser på allmän nivå. Insamlade data är hur många gånger webbplatsen laddas, varifrån gästerna kommer till webbplatsen och hur många gäster det finns.

Vi använder oss av återmarknadsföring (remarketing) på vår webbplats. Med hjälp av detta får vi en uppfattning av våra användares ålder och kön. Denna data kan användas i samband med kampanjer i direkt reklam i Google Display-nätverket och som ett reklamverktyg för Facebook. För detta syfte används cookies från en tredje part. Du kan ändra reklamernas inställningar eller förbjuda reklamerna i vilket fall du inte får reklam baserat på beteende från Google.

Du kan styra Google-annonser genom denna länk: https://adssettings.google.com/authenticated

Du kan blockera webbläsares Google Analytics -tilläggsprogram genom denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ytterligare information om användningen av personuppgifter och vår dataintegritetspolicy i början av denna sida.

Cookie Settings