Mikä on Lääkärit Ilman Rajoja?

Lääkärit Ilman Rajoja on kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut humanitaarinen järjestö. Annamme hätäapua aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon. Hoidamme potilaita, jotka kärsivät erilaisista sairauksista tai kriiseistä. Täältä voit tutustua englanniksi, minkälaisia sairauksia hoidamme ja minkälaisissa kriiseissä toimimme.

Lääkärit Ilman Rajoja toimii noin 70 valtiossa ympäri maailmaa. Tutustu englanniksi, missä kaikkialla meillä on toimintaa

Tehtävämme on pelastaa ihmishenkiä ja lievittää kärsimystä siellä, missä hätä on suurin.

Potilas ensin! 

Kaikkea toimintaamme ohjaa lääkärin etiikka. Meille potilas tulee aina ensin.  

Kaikki Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tekemä avustustyö on ennen kaikkea lääkinnällistä. Kun lääkinnällinen apu ei yksin riitä, voimme tarjota myös suojaa, vettä, ruokaa sekä muuta apua. 

Työmme perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen, joita ovat neutraalius, riippumattomuus ja puolueettomuus.  

Neutraalius 

Me autamme ihmisiä siellä, missä tarve on suurin. Lääkärit Ilman Rajoja auttaa ihmisiä etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. 

Riippumattomuus 

Annamme apua ainoastaan lääketieteellisin perustein riippumatta poliittisista, uskonnollisista tai taloudellisista intresseistä. Tämä on mahdollista, koska yli 90 % Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön rahoituksesta on peräisin kaltaisiltasi yksityisiltä lahjoittajilta. 

Puolueettomuus 

Me olemme puolueettomia aseellisissa konflikteissa, emmekä aja kenenkään konfliktin osapuolen asiaa.  

Kerromme todistamastamme hädästä 

Puolueettomuus ei ole sama asia kuin hiljaisuus. Meillä on velvollisuus kertoa työssämme todistamastamme hädästä. Kun pääsy elintärkeään sairaanhoitoon on estetty, kun työntekijämme todistavat äärimmäistä väkivaltaa, kun humanitaariset kriisit painuvat unohduksiin ja kun apua hyväksikäytetään, Lääkärit Ilman Rajoja tuo vääryydet päivänvaloon. 

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus 

Olemme vastuussa työstämme potilaillemme ja lahjoittajillemme. Päätöksentekomme on läpinäkyvää. Arviot, kritiikki ja työstämme käyty keskustelu on välttämätöntä, jotta voimme jatkuvasti tulla paremmaksi työssämme. 

Lääkärit Ilman Rajoja lukuina 

Vuonna 2017 

  • Teimme yli 10 miljoonaa potilaskonsultaatiota. 
  • Avustimme 288 900 synnytyksessä. 
  • 45 000 lääkintä-, logistiikka- ja hallintohenkilökuntaamme kuuluvaa työntekijää tarjosivat apua eri puolilla maailmaa. Heistä 38 000 oli paikallista henkilökuntaa ja loput kansainvälisiä avustustyöntekijöitä. 
  • 96 % saamistamme lahjoituksista tuli yksityisiltä lahjoittajilta. 
  • 83 % lahjoituksista käytettiin varsinaiseen työhömme. 

Lääkärit Ilman Rajoja Suomessa  

Lääkärit Ilman Rajoja on aloittanut toimintansa myös Suomessa! Haluamme kertoa Suomessa asuville maailmalla käynnissä olevista humanitaarisista kriiseistä, sillä mitä useampi tietää, sitä harvempi kuolee. Suomalaisten apu on korvaamatonta työllemme. 

Suomen toimiston tehtävänä on tukea kansainvälistä humanitaarista toimintaamme. Suomalainen erikoissairaanhoito on maailman huippua ja etsimme uusia avustustyöntekijöitä osallistumaan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön projekteihin eri puolille maailmaa. Lue lisää. 

Lääkärit Ilman Rajoja on avannut toimiston Helsinkiin vuonna 2018.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön peruskirja ja periaatteet

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen, riippumaton, humanitaarinen järjestö, joka antaa hätäapua aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon. Lääkärit Ilman Rajoja tarjoaa avustusta ihmisille tarpeen mukaan etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.  Toimintamme perustuu lääketieteenetiikkaan sekä neutraaliuden ja puolueettomuuden periaatteisiin.

Lääkärit Ilman Rajoja on yksityinen, kansainvälinen järjestö. Järjestö koostuu pääosin lääkäreistä ja terveydenalan työntekijöistä, ja se on myös avoin muille ammattikunnille, jotka voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.  Kaikki jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan seuraavia periaatteita:

  • Lääkärit Ilman Rajoja avustaa hädässä olevaa väestöä, luonnon tai ihmisten aiheuttamien katastrofien sekä aseellisten konfliktien uhreja.  Avustusta annetaan etniseen taustaan, uskontoon, uskomuksiin tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
  • Lääkärit Ilman Rajoja noudattaa neutraaliutta ja puolueettomuutta yleismaailmallisen lääketieteenetiikan nimissä, puolustaa oikeutta humanitaariseen apuun ja vaatii täydellistä ja esteetöntä vapautta harjoittaa toimintaansa.
  • Jäsenet sitoutuvat kunnioittamaan ammattinsa eettisiä sääntöjä ja säilyttämään täyden riippumattomuuden kaikesta poliittisista, taloudellisista tai uskonnollisista vaikuttajista.
  • Jäsenet ymmärtävät vapaaehtoistyöhön liittyvät riskit ja vaarat, eivätkä he vaadi itselleen tai toimeksiannolleen minkään muotoista korvausta, paitsi sen, mitä järjestö pystyy mahdollisesti antamaan heille joka tapauksessa.