Luonnonkatastrofit: auta potilaita

Kun katastrofi iskee, on toimittava heti.

Luonnonkatastrofi aiheuttaa täydellistä tuhoa vain minuuteissa. Tuhannet ihmiset loukkaantuvat, menettävät kotinsa, elantonsa ja läheisensä. Puhtaan veden saatavuus, pääsy terveydenhuollon palveluihin ja liikkuminen häiriintyvät.

Luonnonkatastrofin sattuessa alkaa kilpajuoksu aikaa vastaan. Pelastustoiminta, akuutti sairaanhoito ja suojan tarjoaminen on ensisijaista henkien pelastamisen kannalta. Akuutin avun tarpeen lisäksi luonnonkatastrofi kasvattaa sairaanhoidon tarvetta vielä pitkäksi aikaa.  

 

Kuukausilahjoittajana

Tuet toimintamme jatkuvuutta ja joustavuutta

Säännöllinen lahjoittaminen on yksi parhaista tavoista tukea työtämme: sen avulla varmistat työmme jatkuvuuden. Kuukausilahjoittajien ennustettavat varat mahdollistavat toimintamme suunnittelun eteenpäin ja tuhansien lääketieteellisten toimenpiteiden tehokkaan toteuttamisen sekä nopean reagoinnin odottamattomiin hätätilanteisiin.

 

Mahdollistat välittömän toiminnan kriiseissä

Kun kriisi tai katastrofi puhkeaa, meidän tulee olla jo matkalla. Lääkärit Ilman Rajoja on usein ensimmäisten joukossa tarjoamassa ihmisille elintärkeää lääketieteellistä apua. Sairaanhoitoa tarjotaan siellä, missä hätä on suurin kuten maissa, jossa paikallinen terveydenhuolto on romahtanut. Kuukausilahjoittajien takaamat varat mahdollistavat välittömän toiminnan kriisitilanteissa.

 

Mahdollistat varautumisen odottamattomaan

Kun rahoitusmallimme perustuu lahjoituksiin, jotka eivät ole korvamerkitty tiettyyn tilanteeseen ja paikkaan, voimme päättää resurssoinnista tarpeen ja tilanteen mukaan ja reagoida nopeasti odottamattomaankin kriisiin. Ratkaisevaa on, että kriisien keskellä elävien ihmisten humanitaariset tarpeet ohjaavat työtämme, ei käytettävissä olevan rahoituksen määrä.

Lue lisää aiheesta

Lue lisää
Välimeri

Välimeren etsintä- ja meripelastustoiminta

Käytämme lahjoituksesi tehokkaasti

Cookie Settings