Kilpailuehdot

Takaisin arvontaan.

Kilpailuehdot

Markkinointiarpajaiset

Kuka voi osallistua?

Markkinointiarpajaisiin osallistuvan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa. Alle 18-vuotiaat saavat osallistua markkinointiarpajaisiin vanhemman luvalla.

Kilpailuaika ja -palkinnot

Kilpailuaika ja -palkinnot mainitaan kilpailun yhteydessä laakaritilmanrajoja/arvonta verkkosivuilla.

Markkinointiarpajaiset

Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Voittajan arvontaa valvoo vähintään kaksi Lääkärit Ilman Rajoja ry:n henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Henkilötietojen ja palautetietojen käyttö

Osallistuessasi kilpailuun, hyväksyt Lääkärit Ilman Rajoja ry:n tietosuojaselosteen ja suostut siihen, että Lääkärit Ilman Rajoja ry voi rekisteröidä tarpeelliset yhteystiedot kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumerosi. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse. Jos voittajaa ei tavoitella puhelimitse voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostitse. Jos voittajaan ei saada yhteyttä kahteen vuorokauteen arvotaan korvaava palkinnon voittaja. Kaikki luovuttamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat niitä. Tietoja käsitellään Lääkärit Ilman Rajoja ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli epäilemme vilppiä, on Lääkärit Ilman Rajoja ry:llä oikeus tarkistaa ja sulkea pois arvonnan osallistujan. Lääkärit Ilman Rajoja ry pidättää oikeuden poistaa loukkaavaa tai muuten häiritsevää materiaalia. Voittajilla on kaksi vuorokautta aikaa vastata puheluun tai sähköpostiviestiin, jossa ilmoitetaan voitosta. Jos voittaja ei vastaa tämän ajan kuluessa, pidätämme oikeuden arpoa uusi voittaja. Osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Lääkärit Ilman Rajoja ry:n täydellinen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://laakaritilmanrajoja.fi/tietosuojaseloste/.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

Arvonnan järjestäjä

Lääkärit Ilman Rajoja ry, Kumpulantie 5, 5krs, 00520 Helsinki, Y-tunnus 2832010-2.

Markkinointiarpajaisiin osallistuminen

Markkinointiarpajaisiin osallistutaan tilaamalla Lääkärit Ilman Rajoja ry:n uutiskirjeen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen täyttämällä sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron osoitteessa laakaritilmanrajoja.fi/osallistu. Markkinointiarpajaisiin lasketaan mukaan yksityishenkilöt, pois lukien Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Markkinointiarpajaisten kesto

Arvonta suoritetaan 30.1.2024. Jos arvonnan voittajaa tai voittajia ei tavoitella puhelimitse tai sähköpostitse arvontaan korvaava voittaja kahden vuorokauden jälkeen ensimmäisestä yhteydenotto yrityksestä.

Palkinnon arvonta ja voittajan ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimesta osallistujan ilmoittamaan puhelinnumeroon. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö sopii voittajan kanssa palkinnon toimittamisesta tapauskohtaisesti. Ellei voittajaa tavoiteta kahden vuorokauden sisällä, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä on oikeus arpoa uusi voittaja arvonnassa.

Palkinto

Palkinnot näkyvät osoitteessa laakaritilmanrajoja.fi/arvonta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Järjestäjä suorittaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron.

Muut ehdot ja rajoitukset

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

  • Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.
  • Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja. Sisältöä muutetaan tarvittaessa kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti.
  • Osallistumalla markkinointiarpajaisiin osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.

Takaisin arvontaan.


Cookie Settings