Rokotustiimin liivit roikkuvat pyykkinarulla.
© James Oatway

Hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen ehkäiseminen

Lääkärit Ilman Rajoja (MSF) ottaa hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen äärimmäisen vakavasti. Olemme tehneet jo pitkään töitä sen eteen, että tietoisuus näistä asioista lisääntyy, jotta voimme ennalta ehkäistä, tunnistaa, ja puuttua hyväksikäyttöön ja epäasialliseen käytökseen tehokkaammin. 

Teemme joka päivä töitä hyväksikäytöstä ja epäasiallisesta käytöksestä vapaan työyhteisön eteen, ja se on jokaisen työntekijämme vastuulla. Sitoudumme kohtelemaan auttamiamme ihmisiä kunnioittavasti. Kannustamme henkilökuntaa, potilaita ja muita sidosryhmiämme ilmoittamaan todistamistaan väärinkäytöksistä. Työsuhteen solmiessaan jokainen työntekijä sitoutuu vastuulliseen käytökseen.   

Valitettavasti avustustyössä kohtaamme samoja ongelmia kuin yhteiskunnassa muutenkin. Työskentelemme olosuhteissa, joissa on usein paljon haavoittuvuutta, ja joissa ihmiset saattavat olla hyvin riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Tästä syystä hyväksikäyttö avustustyössä on erityisen vakava asia.  

Ennaltaehkäisy ja raportointi

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä on olemassa erilaisia käytäntöjä, joilla pyrimme estämään, havaitsemaan, raportoimaan ja hallitsemaan kaikenlaista hyväksikäyttöä ja epäasiallista käyttäytymistä. Näiden mekanismien kautta kannustamme henkilökuntaa raportoimaan havaitsemaansa sopimatonta toimintaa. Hyväksikäytön tai epäasiallisen käytöksen kohteita ja todistajia kannustetaan myös raportoimaan kokemastaan, jotta tapaukset voidaan käsitellä asianmukaisesti.

Olemme tehneet jatkuvaa työtä parantaaksemme ennaltaehkäisyä ja puuttumista viime vuosien aikana. Olemme esimerkiksi:

  • Luoneet uusia työtehtäviä ja lisänneet henkilökunnan määrää koulutusten ja tutkinnan tukemiseksi
  • Kuulleet henkilökuntaa järjestämällä esimerkiksi työpajoja, jotta voisimme arvioida ongelmaa ja sen korjaamiseksi vaadittuja toimenpiteitä
  • Parantaneet ohjeistusta liittyen raportointiin, hyväksikäyttöön ja epäasialliseen käyttäytymiseen
  • Lisänneet tietoisuutta potilas- ja yhteisötasolla
  • Kehittäneet datan keräämistä

Sisäisiä raportointimekanismeja on jatkuvasti parannettava ja niistä on tiedotettava paremmin.  Mekanismit perustuvat luottamukseen siitä, että hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen kohteiden ja todistajien tapauksia käsitellään erittäin huolellisesti ja vakavasti. Nämä ihmiset ovat prioriteettimme, ja meidän on varmistettava, että heidän on turvallista kertoa tapahtuneesta nyt ja tulevaisuudessa. 

Keräämme vuosittain dataa raportoiduista hyväksikäyttöön ja epäasialliseen kohteluun liittyvistä tapauksista ja niiden tutkinnasta. Raportoituja tapauksia oli viime vuonna yhteensä 695, joista 36 prosentissa todettiin hyväksikäyttöä tai epäasiallista käytöstä tapahtuneen. Samana vuonna Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä oli lähes 68 000 työntekijää.

Raportoitujen tapausten määrä vuonna 2022 nousi 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vaikka nousua voi pitää huolestuttavana, on se myös merkki siitä, että tapausten aliraportointi on vähentynyt.

Hyväksikäyttöä tai epäasiallista käytöstä kokeneiden ja sitä todistaneiden ihmisten luottamus on lisääntynyt, ja ihmiset uskaltavat tuoda väärinkäytöksiä esiin enemmän kuin ennen. Aliraportointi on silti yhä ongelma. Raportointimekanismia on kehitettävä ja saatettava se nykyistä paremmin esimerkiksi potilaiden, omaisten ja yhteisön jäsenten tietoon. Näiltä ryhmiltä raportteja on saatu hyvin vähän ryhmien kokoon nähden.  

Hyväksikäytöstä ja epäasiallisesta käytöksestä vapaan työympäristön ylläpitäminen on jatkuva prosessi, josta olemme kaikki vastuussa. Olemme kaikki sitoutuneita siihen, että emme vahingoita niitä ihmisiä, joita pyrimme auttamaan.

Kehotamme jatkossakin henkilökuntaamme, potilaitamme ja kaikkia muita Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työtä kohtaavia ihmisiä ilmoittamaan matalalla kynnyksellä havaitsemastaan hyväksikäytöstä tai epäasiallisesta käytöksestä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Cookie Settings