© Valérie Batselaere/MSF

Sitoutuminen vastuulliseen käytökseen

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) haluaa olla vastuullinen työnantaja ja yhdistys, ja tämä pohjautuu työntekijöiden ja jäsenten vastuulliseen käytökseen. Työnantajan ja työntekijän välillä on molemminpuolinen ja toisiaan täydentävä vastuu epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunnan tulisi tiedottaa sitoutumisestaan alla oleviin ohjeisiin myös potilaita ja hyödynsaajia.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön sisällä koko henkilöstö (paikalliset ja kansainväliset työntekijät, vapaaehtoiset ja päivätyöntekijät) ja operatiiviset kumppanit (mukaan lukien konsultit ja vieraat) ymmärtävät ja omaksuvat alla olevat sitoumukset, sisällyttävät ne ammatilliseen ja henkilökohtaiseen käyttäytymiseensä ja noudattavat niitä. Lääkärit Ilman Rajoja tarjoaa kanavia mahdollisten rikkomusten raportointiin organisaation jokaisella tasolla, ja ohjeistuksen noudattamatta jättämisellä on seurauksensa.

Nämä käytössitoumukset katsotaan minimitasoksi. Joitain Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilöstön edustajia voi koskea tarkemmat säännöt työskentelyolosuhteista ja toimintapaikasta riippuen.

Sitoutuminen vastuulliseen käytökseen

  1. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunnan ja operatiivisten kumppaneiden tulee käyttäytyä kunnioittavasti. Potilaita, kollegoita tai paikallisen väestön edustajia ei saa syrjiä heidän etnisen alkuperänsä, mielipiteidensä, elämäntapansa, sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa, sosioekonomisen asemansa, alkuperänsä, uskontonsa, uskomustensa tai muiden identiteettiä määrittävien tekijöiden vuoksi.
  2. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunta ja operatiiviset kumppanit eivät saa hyväksikäyttää ketään fyysisesti (esimerkiksi fyysinen väkivalta, seksuaalinen häirintä tai muu fyysinen hyväksikäyttö) tai psyykkisesti (esimerkiksi kiusaaminen, valta-aseman väärinkäyttö, häirintä, syrjintä tai suosiminen).
  3. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunta ja operatiiviset kumppanit eivät hyväksy missään olosuhteissa käytöstä, jolla hyväksikäytetään toisten haavoittuvuutta laajimmalla mahdollisella tavalla ymmärrettynä (seksuaalinen, taloudellinen, sosiaalinen jne.). Tämä pitää sisällään seksuaalisuhteisiin liittyvien tavaroiden, hyödykkeiden ja palvelujen ostamisen tai vaihtamisen. Työntekijöiden on pidättäydyttävä seksityöntekijöiden palveluiden käyttämisestä avustustyön aikana.
  4. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunta ja operatiiviset kumppanit eivät hyväksy lasten hyväksikäyttöä tai heihin kohdistuvaa väkivaltaa, eivätkä ole seksisuhteessa lasten kanssa.*
  5. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön henkilökunta ja operatiiviset kumppanit eivät hyväksikäytä asemaansa henkilökohtaista hyötyä varten. Jokaisen työntekijän ja jäsenen on käytettävä Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön resursseja (mukaan lukien kiinteistöt, tavarat, rahat, maine, mielikuva jne.) kunnioittavasti ja huolellisesti ja huomioiden sekä organisaation että avun kohteena olevan väestön etu.

* Perustuu YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista 1. artiklaan: yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin.

Cookie Settings