Auta potilaat ajoissa sairaalaan

Äitien pitkä matka hoitoon

Äitiyskuolemista noin puolet tapahtuu joko synnytyksen aikana tai vuorokauden kuluessa sen päättymisestä. Näistä kuolemista iso osa olisi vältettävissä sillä, että äiti pääsisi ajoissa ammattitaitoiseen hoitoon. Monissa paikoissa, joissa Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee, matka hoitoon voi olla kuitenkin liian pitkä ja kallis tai asiantuntevaa hoitoa ei ole saatavilla. 

Estämme äitiyskuolemia sekä tarjoamalla hoitoa että varmistamalla hoitoon pääsyn ajoissa. 

Tuellasi äidit ja lapset pääsevät ajoissa hoitoon siellä, missä hätä on suurin. 

Venezuelassa matka hoitoon voi viedä tunneista päiviin

Kun 18-vuotiaan warao-kansaan kuuluvan Adelian synnytyskivut alkoivat, ne olivat niin voimakkaita, että hän säikähti. Edellisenä päivänä hän oli nähnyt joella Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön veneet, joten hän tiesi avun olevan lähellä. Hän lähti äitinsä kanssa melomaan kahden tunnin päähän klinikalle. Lääkärit pitivät synnytystä riskialttiina nuoren iän vuoksi ja siksi, ettei Adelia ollut päässyt raskauden aikana kontrollikäynneille. Kaikeksi onneksi hoitohenkilöstön avulla synnytys meni hyvin ja José Antonio syntyi turvallisesti seuraavana aamuna.

Lääkärit Ilman Rajoja ehkäisee “kolmea viivettä” hoidon saamisessa

Useimmat äitiyskuolemat tapahtuvat juuri ennen synnytystä, synnytyksen aikana tai juuri synnytyksen jälkeen. Pätevän henkilökunnan oikea-aikainen saatavuus voi olla elämän ja kuoleman kysymys synnytyskomplikaatioista kärsiville naisille. Pyrimme ehkäisemään “kolme viivettä”, jotka voivat estää äitejä saamasta ajoissa hoitoa.

  1. Ensimmäinen viive aiheutuu siitä, että ei tunnisteta oireita, joiden vuoksi on hakeuduttava välittömästi hoitoon. Ehkäisemme tätä viivettä esimerkiksi tekemällä terveysneuvontaa. Alueilla, joissa luotetaan paljon perinteisiin parantajiin, teemme heidän kanssaan yhteistyötä, jotta he osaavat ohjata synnyttävät äidit tarvittaessa sairaalaan.
  2. Toinen viive aiheutuu siitä, että terveydenhuoltoon on vaikea päästä. Alueilla ei välttämättä ole toimivaa ambulanssiverkostoa, teitä tai sitten kuljetus sairaalaan on potilaalle liian kallis. Tällaisilla alueilla pyrimme järjestämään hoidon lähemmäs, järjestämme ambulanssikuljetuksia tai voimme korvata kuljetuksesta aiheutuneet kulut potilaalle, jotta hän pääsee hoitoon.
  3. Kolmas viive aiheutuu siinä, että terveydenhuollossa ei saa tarpeeksi nopeasti hoitoa. Käynnistämme omia projekteja sekä tuemme olemassa olevia terveydenhuollon pisteitä, jotta hoitoon pääsy olisi mahdollisimman nopeaa. 

Varmistamme hoitoon pääsyn heille, jotka muuten jäisivät ilman

Kaikille potilaille ja äideille hoitoon pääsy ei ole yhtä helppoa.
Esimerkiksi syrjäseuduilla asuville, köyhyydessä eläville tai alkuperäiskansoihin kuuluville potilaille hoitoon pääsy voi olla vaikeampaa etäisyyksien tai esimerkiksi syrjinnän vuoksi. Alueilla, joissa terveyskeskukset ja sairaalat ovat harvassa tai joissa terveydenhuoltoon pääseminen on vaikeaa esimerkiksi puuttuvien teiden vuoksi, pyrimme varmistamaan hoitoon pääsyn esimerkiksi järjestämällä ambulanssikuljetuksia ja kouluttamalla hajautetusti terveysneuvojia, jotta yhteisöissä tunnistetaan paremmin oireet, joiden vuoksi hoitoon on hakeuduttava heti.

Näin lahjoituksesi käytetään

Humanitaarista avustustyötä jo yli 50 vuoden ajan.

Annamme sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille ja niille, jotka eivät pääse terveydenhuollon piiriin. Toimintamme on puolueetonta, neutraalia ja riippumatonta. Hoidamme suurimmassa tarpeessa olevia ihmisiä riippumatta potilaan etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta. Paikalliset ja kansainväliset avustustyöntekijämme auttavat potilaita yli 70 maassa.
Lue lisää meistä
Cookie Settings